Term:Asymptomatic/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Bezobjawowy

Related terms

 • (jest przeciwieństwem) objawowy
 • (wiąże się z) skąpoobjawowy
 • (dotyczy osoby zarażonej) SARS-CoV-2

Normative

Definition

Stopień 1 − bezobjawowy lub skąpoobjawowy

Objawy: Brak objawów lub łagodne dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel bez duszności), którym mogą czasem towarzyszyć bóle głowy, mięśni, nudności, wymioty, biegunka. Saturacja Hb w pomiarze przezskórnym (SpO2) >94%; stabilny stan kliniczny.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf

Encyclopaedic information

Badania serologiczne tzw. surowic parzystych mogą służyć do identyfikacji osób bezobjawowych (...)

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf

(...) w 80-90% przypadków przebieg kliniczny choroby koronawirusowej (coronavirus disease 2019 – COVID-19) u dzieci jest łagodny (skąpo- lub bezobjawowy).

Source: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Post%C4%99powanie-z-dzieckiem-z-C19-Przegl%C4%85d-Pediatryczny-2020.pdf

Examples

W postaci bezobjawowej lub z łagodnymi objawami ze strony górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, niewielka duszność) badania obrazowe nie są konieczne.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf

Każdy pacjent w środowisku domowym powinien być traktowany jako potencjalne źródło zakażenia, ponieważ okres zakażania bezobjawowego wynosi ok. 5 dni, co oznacza, że każdy kontakt bezpośredni z pacjentem w czasie realizacji procedur medycznych wymaga bezwzględnie stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym przede wszystkim masek ochronnych.

Source: https://www.gov.pl/attachment/786799ad-e041-4beb-a5c3-7edd5df9874e

Collocations

 • osoba bezobjawowa
 • chory bezobjawowy
 • pacjent bezobjawowy
 • postać bezobjawowa
 • infekcja bezobjawowa
 • zakażenie bezobjawowe
 • bezobjawowy przebieg choroby
 • bezobjawowy nosiciel
 • bezobjawowy przypadek

Keyness

 • bezobjawowy: 153

Research

Examples

Bezobjawowi przenosiciele mogą stanowić istotny problem w rozprzestrzenianiu się pandemii.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

Według definicji przypadku potwierdzonego osoby bezobjawowe z dodatnim wynikiem testu RT-PCR, niezależnie od występowania objawów, są kwalifikowane do kategorii osób z COVID-19.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

Collocations

 • bezobjawowy nosiciel, przenosiciel
 • bezobjawowy przypadek
 • pacjent, osoba bezobjawowa
 • infekcja, zakażenie bezobjawowe
 • bezobjawowe nosicielstwo
 • bezobjawowy przebieg choroby

Keyness

 • bezobjawowy: 27

Press

Examples

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izolacji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów, przy czym ostatnie trzy dni muszą być bezobjawowe.

Source: https://tvn24.pl/najnowsze/sh7f6o-Strategia-walki-z-pandemi%C4%85-COVID-19-na-jesie%C5%84-2020/strategia.pdf

U większości zakażonych choroba ma łagodny przebieg lub są to zakażenia bezobjawowe.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-i-na-swiecie-hiszpania-portugalia-niemcy-czechy-ukraina-wlochy-rosja-jak-poszczegolne-kraje-radza-sobie-z-pandemia-4757312

Collocations

 • zakażenie bezobjawowe
 • pacjent bezobjawowy
 • osoba bezobjawowa
 • przebieg bezobjawowy
 • forma bezobjawowa
 • bezobjawowe rozprzestrzenianie się
 • przenosić koronawirusa w sposób bezobjawowy

Keyness

 • bezobjawowy: 159

Comments

Description

Tak właściwie to nie opisano dotychczas ani jednego przypadku bezobjawowej transmisji wirusa, całą historię "bezobjawowo chorych" oparto o założenie, że skoro test RT PCR wskazywał zakażenie, to ono występowało, a skoro wirus rozmnaża się w nosogardzieli, to założono, że oddech zakaża.

Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8329517,szczepienia-koronawirus-w-europie-obostrzenia-dla-niezaszczepionych-kary-finansowe.html

Examples

Jednak nowe ustalenia z Wuhan wydają się przedstawiać solidne, naukowe dowody na to, że bezobjawowa transmisja jest nie tylko rzadka, ale wręcz po prostu nie istnieje.

Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8329517,szczepienia-koronawirus-w-europie-obostrzenia-dla-niezaszczepionych-kary-finansowe.html

Ludzie mają już tak przeprane mózgi wierząc, że "ostra choroba zakaźna układu oddechowego" covid19, która występuje w ponad 90% przypadków w formie bezobjawowej, dalej nam "zagraża".

Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

Collocations

 • transmisja bezobjawowa
 • bezobjawowy nosiciel/pacjent
 • bezobjawowy przypadek
 • forma bezobjawowa

Keyness

 • bezobjawowy: 20