Term:Virus transmission/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Transmisja wirusa

Related terms

 • zakażenie kropelkowe
 • dystans społeczny
 • superroznosiciel
 • bezobjawowy
 • skąpoobjawowy

Normative

Variants and synonyms

 • przenoszenie wirusa
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2
 • transmisja wirusa COVID-19
 • transmisja koronawirusa
 • transmisja koronawirusa SARS CoV-2
 • transmisja infekcji COVID-19
 • transmisja COVID-19
 • transmisja zakażenia
 • transmisja
 • rozprzestrzenianie się wirusa

Encyclopaedic information

Procedury generujące aerozol - AGP (...) przy wykonywaniu procedur medycznych są jedną z dróg transmisji wirusa COVID-19.

Source: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1584881653_zalecenia-do-prowadzenia-fizjoterapi-doroslych-pacjentow-z-covid-19.pdf

Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce.

Source: http://ptlr.org/wp-content/uploads/2020/04/Stanowisko-specjalistyczne.docx-PFED-Covid-2019.pdf

Chociaż bezpośredni kontakt nadal uważany jest za główny kanał zakażenia, ostatnie informacje wskazują, że obecność wirusa w powietrzu przyczynia się do jego rozprzestrzeniania.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Aby pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, należy:

● przyjąć obie dawki szczepionki po otrzymaniu zaproszenia na szczepienie i zachęcać do tego inne osoby

● poddawać się masowym testom w lokalnej okolicy, niezależnie od statusu zaszczepienia

● niezwłocznie poddać się kwarantannie domowej w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 (gorączki, nowego uporczywego kaszlu lub zaniku bądź zmiany w zakresie zmysłu węchu lub smaku) lub uzyskania dodatniego wyniku testu na COVID-19

Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf

Examples

Wskazane jest, aby pacjentka przygotowała swój termometr oraz aparat do pomiaru ciśnienia, o ile posiada, w celu zminimalizowania ewentualnej transmisji wirusa.

Source: https://www.izbapiel.katowice.pl/attachments/article/4103/GIP_ZALECENIA%20dla%20po%C5%82o%C5%BCnej%20POZ_COVID-19_aktualizacja%20z%20dnia%2023_10_2020.pdf

Ze względu na wysokie ryzyko transmisji koronawirusa podczas zabiegów stomatologicznych, personel medyczny powinien być wyposażony w odzież ochronną, która zapewnia bezpieczeństwo.

Source: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585135060_zalecenia-postepowania-stomatologicznego-ostat-2403.pdf

Chociaż pierwsze dowody wskazują na to, że szczepionki wpływają na przenoszenie wirusa, nie wiadomo w jakim stopniu szczepionka zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego COVID-19.

Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf

Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf

Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji koronawirusa SARSCoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną) – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO CENTRUM ONKOLOGII, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych pacjentów przebywających w szpitali.

Source: https://journals.viamedica.pl/public/site/images/acielecka/Nowotwory_2020_2_ANG_COVID.pdf

Aby móc sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, niezbędna jest duży zasób informacji na temat przebiegu oraz transmisji infekcji COVID-19.

Source: opieka długoterminowa

[Osoba z podejrzeniem koronawirus to taka, która] w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19.

Source: https://www.isuog.org/uploads/assets/e88947d4-688e-49ad-b4fa86efb82dc828/ISUOGInterim-guidanceupdatedPolish.pdf

Dostępne dane wskazują, że dzieci są mniej wrażliwe na zakażenie SARS-CoV-2 w porównaniu z dorosłymi i mogą odgrywać mniejszą rolę w transmisji zakażenia.

Source: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Postępowanie-z-dzieckiem-z-C19-Przegląd-Pediatryczny-2020.pdf

Możliwości reagowania Państwa członkowskie powinny nadal monitorować lokalne zmiany wskaźników transmisji lub ciężkości przebiegu w celu zidentyfikowania i oceny obiegu i wpływu nowych wariantów.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/11/Miedzynarodowe_wytyczne_covid19_aktualizacja_2021.11.26.pdf

Wraz ze zwiększającym się wskaźnikiem wyszczepienia, dającym podstawy do optymistycznego założenia, że szczepienia pomogą nam znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, państwa członkowskie zaczęły stopniowo rozważać i wdrażać znoszenie ograniczeń

Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2021-262-1,69458104.html

Collocations

 • niekontrolowana transmisja wirusa
 • aktywna transmisja wirusa SARS-CoV-2
 • obszar z występują transmisją zakażenia
 • transmisja kropelkowa
 • bezpośrednia/pośrednia transmisja
 • transmisja bezobjawowa
 • transmisja koronawirusa występuje
 • potwierdzić transmisję COVID-19
 • sprzyjać transmisji zakażenia
 • ograniczyć transmisję/rozprzestrzenianie się wirusa
 • zapobiegać transmisji
 • minimalizacja transmisji
 • droga transmisji
 • łańcuch zakażeń/transmisji
 • powstrzymywać rozprzestrzenianie się wirusa
 • spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa

Keyness

 • transmisja wirusa: 207
 • transmisja koronawirusa: 448
 • przenoszenie wirusa: >1000
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2: >1000
 • transmisja wirusa COVID-19: >1000
 • transmisja koronawirusa SARS CoV-2: >1000
 • transmisja infekcji COVID-19: >1000
 • transmisja COVID-19: >1000
 • transmisja zakażenia: >1000
 • transmisja: >1000
 • rozprzestrzenianie się wirusa: >1000

Research

Variants and synonyms

 • transmisja SARS-CoV-2
 • transmisja COVID-19
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2

Definition/description

Transmisja wirusa drogą powietrzną powodowana jest przez bioaerozole powstałe w wyniku wydalania do atmosfery kropel śliny i/lub wydzielin z układu oddechowego nosiciela.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/5.pdf

Examples

Uważa się, że to właśnie bliski kontakt tych gatunków przyczynił się do międzygatunkowej transmisji wirusa.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/1/6.pdf

(...) dochodzenia epidemiologiczne sugerują, że przypadki bezobjawowe mogą być odpowiedzialne za potencjalnie znaczącą transmisję COVID-19.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

Poza budzącymi nadzieję badaniami na Słowacji nie ma mocnych dowodów na ograniczenie transmisji SARS-CoV-2 dzięki masowym badaniom antygenowym.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Prowadzone są badania nad znaczeniem powietrza w transmisji wirusaSARS-CoV-2.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/1/6.pdf

Collocations

 • ryzyko transmisji wirusa
 • ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2
 • szczyt transmisji wirusa SARS-CoV-2
 • zwiększona transmisja wirusa SARS-CoV-2
 • międzygatunkowa transmisja wirusa
 • nasilona transmisja wirusa
 • lokalna transmisja COVID-19
 • znacząca transmisja COVID-19
 • szybka transmisja
 • transmisja domowa
 • transmisja wirusa z człowieka na człowieka
 • transmisja wirusa drogą powietrzną
 • transmisja występuje
 • potwierdzić transmisję COVID-19
 • obszar z transmisją

Keyness

 • transmisja wirusa:19
 • transmisja SARS-CoV-2: 285
 • transmisja COVID-19: 489
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2: 492

Press

Variants and synonyms

 • transmisja
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2
 • transmisja koronawirusa
 • transmisja zakażeń
 • przenoszenie wirusa

Description

Z ogólnie dostępnych badań wynika, że koronawirus rozprzestrzenia się najczęściej drogą kropelkową - kiedy zakażający mówi, kaszle lub kicha.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-maseczka-to-prymitywna-szczepionka-polowa-polakow-uwaza-ze-jej-noszenie-szkodzi-zdrowiu-4707506

Examples

I tutaj źródłem takich decyzji jest wariant Delta koronawirusa. - Transmisja wirusa jest co najmniej dwukrotnie większa niż w przypadku poprzednich wariantów, więc musimy przygotować się na potencjalnie dużą liczbę zakażeń w nadchodzących dniach – wyjaśniła Berejiklian podczas briefingu.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-australii-lockdown-w-sydney-5133640

Przenoszenie wirusa na przedmiotach nie zostało udowodnione naukowo.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-szczepionka-przeciw-covid-19-doktor-pawel-grzesiowski-i-koronawirus-konkret24-obalaja-mity-4737652

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że podjęte decyzje mają między innymi "zmniejszyć ryzyko transmisji wariantu Delta koronawirusa".

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-kwarantanna-dla-osob-przyjezdzajacych-z-wielkiej-brytanii-do-polski-rozporzadzenie-opublikowane-5128304

Dyrektor regionalny WHO podkreślił, że lockdown wprowadzony na początku roku ograniczył transmisję zakażeń i zapewnił systemowi opieki zdrowotnej bardzo potrzebną przestrzeń do odzyskania mocy, aby mógł obsługiwać ciężkie przypadki COVID-19 i świadczyć podstawowe usługi zdrowotne.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-wzrosty-zakazen-we-francji-wloszech-i-rumunii-hiszpania-wydluza-stan-zagrozenia-epidemicznego-4736336

Przenoszenie wirusa na przedmiotach nie zostało udowodnione naukowo.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-szczepionka-przeciw-covid-19-doktor-pawel-grzesiowski-i-koronawirus-konkret24-obalaja-mity-4737652

Collocations

 • zmniejszyć/zwiększyć ryzyko transmisji wirusa
 • ograniczyć transmisję wirusa
 • spowolnić transmisję wirusa
 • przerwać łańcuchy transmisji wirusa
 • powstrzymać transmisję wirusa
 • wirus rozprzestrzenia się
 • poziom, natężenie transmisji wirusa
 • możliwość transmisji wirusa
 • łańcuch zakażeń/transmisji

Keyness

 • transmisja wirusa: 189
 • transmisja: >1000
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2: >1000
 • transmisja koronawirusa: 992
 • transmisja zakażeń: >1000
 • przenoszenie wirusa: >1000

Comments

Variants and synonyms

 • przenoszenie wirusa
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2
 • transmisja wirusa COVID-19
 • transmisja koronawirusa
 • transmisja SARS CoV-2
 • transmisja infekcji COVID-19
 • transmisja COVID-19
 • transmisja zakażenia
 • transmisja

Examples

Tak właściwie to nie opisano dotychczas ani jednego przypadku bezobjawowej transmisji wirusa, całą historię "bezobjawowo chorych" oparto o założenie, że skoro test RT PCR wskazywał zakażenie, to ono występowało, a skoro wirus rozmnaża się w nosogardzieli, to założono, że oddech zakaża.

Source:https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-nowego-badania-bezobjawowi-nosiciele-koronawirusa-nie-zarazaja-czy-noszenie-masek

Jednak nowe ustalenia z Wuhan wydają się przedstawiać solidne, naukowe dowody na to, że bezobjawowa transmisja jest nie tylko rzadka, ale wręcz po prostu nie istnieje.

Source: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-nowego-badania-bezobjawowi-nosiciele-koronawirusa-nie-zarazaja-czy-noszenie-masek

Collocations

 • (bez)objawowa transmisja wirusa
 • ograniczenie transmisji wirusa
 • szczyt transmisji wirusa SARS-CoV-2
 • zwiększona transmisja wirusa SARS-CoV-2
 • wzmożona transmisja wirusa
 • nasilona transmisja wirusa
 • lokalna transmisja COVID-19
 • znacząca transmisja COVID-19
 • szybka transmisja
 • transmisja domowa
 • transmisja wirusa z człowieka na człowieka
 • transmisja wirusa drogą powietrzną/kropelkową
 • potwierdzić transmisję COVID-19

Keyness

 • transmisja wirusa: 852
 • przenoszenie wirusa: >1000
 • bezobjawowa transmisja: 71
 • transmisja wirusa SARS-CoV-2: >1000
 • transmisja wirusa COVID-19: >1000
 • transmisja koronawirusa: >1000
 • transmisja SARS CoV-2: >1000
 • transmisja infekcji COVID-19: >1000
 • transmisja COVID-19: >1000
 • transmisja zakażenia: >1000
 • transmisja: >1000