Term:Ventilator/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Ventilátor

Related terms

Normative

Variants and synonyms

 • plicní ventilace

Examples

Panel odborníků navrhuje, že nepřetržitá infuze NMBA by měla být vyhrazena pro pacienty, kteří mají indikaci přetrvávající paralýzy, u kterých by občasné dávkování nemuselo stačit, jako např. pacienti s přetrvávající dyssynchronií s ventilátorem a pacienti s potřebou trvalé pronační ventilace s hlubokou sedací nebo trvalými vysokými plateau tlaky.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/SSC-guidelines-covid19-1.pdf

Mechanické ventilátory by měly umožňovat HEPA filtraci nebo její ekvivalent.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/05-P%C5%99ednemocni%C4%8Dn%C3%AD-neodkladn%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-poskytovan%C3%A1-ZZS.pdf

Použití mechanické ventilace s nízkými objemy přívodu a nízkým tlakem při vdechování se z klinického hlediska důrazně doporučuje pro pacienty s ARDS (92) a rovněž pro pacienty se septickým respiračním selháním, kteří nesplňují kritéria ARDS (92).

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/05-Klinicke-rizeni-COVID-19.pdf

Ventilátory a větráky by se neměly používat, protože mohou opětovně aerosolizovat infekční materiál.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/05-P%C5%99ednemocni%C4%8Dn%C3%AD-neodkladn%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-poskytovan%C3%A1-ZZS.pdf

Collocations

 • umělá plicní ventilace
 • mechanická ventilace
 • (ne)invazivní ventilace
 • pronační ventilace

Keyness

 • ventilace: 134
 • mechanická ventilace: 84
 • plicní ventilace: 273
 • neinvazivní ventilace: 314
 • umělá plicní ventilace: 438

Note

dva významy: nemocniční ventilátor (příklady 1, 2, 3) vs. klimatizace (příklad 4)

"ventilace" je častější než "ventilátor"

Research

Examples

Avšak pozdější studie ukázaly, že při odložení intubace se může řada pacientů zcela vyhnout nutnosti umělé plicní ventilace, což je významné při rozhodování o alokaci omezeného počtu ventilátorů a lůžek intenzivní péče.

Source: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2020_4.pdf

V případě nutnosti rozpojení okruhu ventilátoru je nutné ponechat filtr napojený na tracheální rourku nebo LM a je přerušena umělá plicní ventilace.

Source: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2020_4.pdf

Komplikace nastávají teprve v situaci, kdy je vzácných zdrojů – např. plicních ventilátorů či ECMO, pracovníků – nedostatek.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-2-3-1/alokace-vzacnych-zdroju-v-dobe-pandemie-127173

Collocations

 • plicní ventilátor
 • okruh ventilátoru
 • ventilátorem indukované poškození plic

Keyness

>1000

Note

Namísto termínu ventilátor se v korpusu užívají více termíny (umělá) plicní ventilace či mechanická ventilace, které jsou popsány v samostatném heslu.

Comments

Examples

Očkování chrání před ventilátorem .

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

aktuálně na JIP v naší nemocnici v praze leží na ventilátorech lidé v rozmezí 30-45 let, bez předchozích zdravotnich komplikaci, neobezni, vsichni neockovani...

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Collocations

 • ležet na ventilátorech
 • ventilátor zachrání

Keyness

 • ventilátor: >1000