Term:Social distancing/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Odstup

Related terms

Normative

Encyclopaedic information

Společenský odstup zahrnuje zákaz objímání, líbání nebo podávání rukou mezi hosty i personálem.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/07-Pokyny-pro-odv%C4%9Btn%C3%AD-ubytov%C3%A1n%C3%AD.pdf

Examples

Všichni pacienti s podezřením na infekci SARS-CoV-2 by měli používat roušky pro účely kontroly zdroje a dodržovat odstup alespoň 1 metru od ostatních v určených, dobře odvětrávaných prostorech pro čekání.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/01-Kontrola-a-prevence-infekci-behem-zdravotni-pece.pdf

Ve vnitřních prostorách, pokud nebyla ventilace vyhodnocena jako adekvátní, WHO doporučuje používání nezdravotnických roušek na veřejnosti bez ohledu na to, zda může být udržován fyzický odstup nejméně 1 metr.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/03-Opatreni-v-oblasti-verejneho-zdravi-a-socialnich-veci.pdf

Collocations

 • fyzický odstup
 • dodržování/udržování odstupu
 • společenský odstup

Keyness

 • odstup: >1000
 • fyzický odstup: 465

Research

Variants and synonyms

 • společenský odstup
 • mezilidský odstup
 • odstup

Examples

V prevenci šíření infekce jsou nejúčinnější hygienická opatření, nošení roušek, hygiena kašlání, mytí rukou, omezení shlukování většího počtu osob a dodržování mezilidského odstupu.

Source: https://bulovka.cz/wp-content/uploads/2020/11/FARMAKOTERAPEUTICKE_REVUE_COVID_19.pdf

Infekčnost je asi srovnatelná s chřipkou, SARS-CoV-2 je přenášen především kapénkami a zcela výjimečně vzdušnou cestou, proto osobní bariérová ochrana používáním roušek, základní hygieny kašlání a rukou a společenským odstupem jsou velmi účinné proti jejím přenosu.

Source: https://bulovka.cz/wp-content/uploads/2020/11/FARMAKOTERAPEUTICKE_REVUE_COVID_19.pdf

Triáž pacientů (dotazování, bezkontaktní měření teploty): užívání OOP není vyžadováno, je doporučován odstup min. 1 metr od pacientů, případně je doporučena chirurgická maska, ochrana očí a dostatečná hygiena rukou.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/Covid19-CLC20.pdf

Collocations

dodržování mezilidského odstupu

Keyness

 • společenský odstup: >1000
 • mezilidský odstup: >1000
 • odstup: >1000

Note

Výrazy společenský odstup, mezilidský odstup a odstup se v korpusu ve významu „social distancing“ vyskytují pouze v jednotkách případů, slovo odstup je zde používáno převážně ve spojení s časem.

Comments

Variants and synonyms

 • omezení kontaktů
 • rozestup

Description

Omicron zpomalí jen roušky a omezení kontaktů, všechny ostatní opatření proti omicronu jsou zbytečná.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Examples

Můžeme se bavit o tom, že Omikron do určité míry dokáže obejít očkování nebo imunitu získanou proděláním nemoci, ale správné dodržování 4R a omezení kontaktů dokáže hodně napomoci k tomu, abyste se Covidu vyhnuli.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Na rozdíl od Vás určitě... Jaký je to asi pocit sedět poslušně v rozestupech , se třemi dávkami v těle, na nějaké kulturní akci, se stavebním respirátorem na obličeji a s pocitem, že někoho, kdo je stejně tak třikrát naočkovaný a se stavebním respirátorem, jako vy, nakazíte a nebo nakazí on vás?

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Keyness

 • omezení kontaktů: 759

Note

Překlad odstup je v korpusu užito v souvislosti s časem (roční odstup, časový odstup).