Term:Severe course of COVID-19/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Ciężki przebieg COVID-19

Related terms

 • (wiąże się z) ciężkie objawy

Normative

Variants and synonyms

 • ciężki przebieg choroby
 • ciężki przebieg choroby COVID-19
 • ciężki/cięższy przebieg zakażenia

Definition

Ciężką postacią COVID-19 definiowaną liczbą oddechów ≥30 /min; Sat O2 ≤93% w spoczynku; PaO2/FiO2 ≤ 300 mm Hg.

Source: https://zakazny.pl/2020/11/09/zalecenia-dotyczace-opieki-nad-pacjentem-z-choroba-koronawirusowa-covid-19-wymagajacym-hospitalizacji/

Encyclopaedic information

(...) osoby obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 (...):

1) osoby starsze;

2) osoby z chorobami przewlekłymi (w szczególności układu krążenia, układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym, chorobami nowotworowymi, cukrzycą);

3) osoby w stanie immunosupresji, m. in. przyjmujące leki obniżające odporność lub z chorobami, które wiążą się z obniżoną odpornością;

4) kobiety w ciąży.

Source: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dWr64eSYUqUJ:https://www.gov.pl/attachment/786799ad-e041-4beb-a5c3-7edd5df9874e+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 wzrasta po ukończeniu 65–70 lat.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

(...) Wśród osób starszych często występują schorzenia, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 .

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Uważa się, że pacjenci chorujący na raka lub osoby, które są w trakcie leczenia przeciwnowotworowego lub niedawno je zakończyły (w ciągu ostatnich 6 miesięcy), są narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Astma nie jest uważana za czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Młodsze osoby z cukrzycą typu 1 lub 2, dobrą kontrolą poziomu cukru we krwi, prawidłową masą ciała i brakiem powikłań nie są narażone na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Examples

Aby szybko zwiększyć zakres szczepień, niektóre państwa członkowskie wprowadziły strategie mające na celu zaszczepienie jak największej liczby osób w grupach wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0961&from=IT

Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 należy brać pod uwagę już od początku zachorowania.

Source: https://zakazny.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zalacznik_2_-_Zalecenia_dotyczace_opieki_nad_pacjentem_z_choroba_koronawirusowa_v_10_221020.pdf

Najważniejsza rada dla osób narażonych na ciężki przebieg choroby to unikanie bliskiego kontaktu z innymi.

Source: https://zakazny.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zalacznik_2_-_Zalecenia_dotyczace_opieki_nad_pacjentem_z_choroba_koronawirusowa_v_10_221020.pdf

Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domowych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu

Niniejsze zalecenia przygotowane zostały dla osób, u których w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 występuje zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Przyczyny, dla których osoby z otyłością są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19, nie są znane, ale istnieją różne hipotezy.

Source: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41074/Leiðbeiningar%20fyrir%20áhættuhópa%2030.11.2020_PL.pdf

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Source: https://www.gov.pl/attachment/35773f12-210a-4336-ba11-e72a2f749892

Collocations

 • grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19
 • ryzyko ciężkiego przebiegu choroby
 • narażony na ciężki przebieg choroby
 • czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby
 • osoba z ciężkim przebiegiem choroby
 • osoba z ciężkim przebiegiem COVID-19
 • osoba z ciężkim przebiegiem zakażenia
 • postępowanie w ciężkim przebiegu COVID-19
 • pacjenci o cięższym przebiegu choroby

Keyness

 • ciężki przebieg COVID-19: >1000
 • ciężki przebieg choroby: 66
 • ciężki przebieg choroby COVID-19: >1000
 • ciężki przebieg zakażenia: >1000
 • cięższy przebieg zakażenia: >1000

Note

Sam termin ciężki przebieg znajduje się na 12. pozycji Keywords.

Research

Variants and synonyms

 • ciężki przebieg choroby
 • ciężki przebieg zakażenia koronawirusem
 • ciężki COVID-19

Examples

Opracowano natomiast szczepionki skutecznie chroniące przed zakażeniem SARS-CoV-2 oraz ciężkim przebiegiem COVID-19.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/genetic-tests-based-on-the-rt-pcr-reaction-in-the-diagnostics-of-sars-cov-2-infection-testy-genetyczne-oparte-o-reakcje-rt-pcr-w-diagnostyce-zakazenia-sars-cov-2?lang=pl

Wśród czynników predysponujących do ciężkiego przebiegu choroby zalicza się głównie podeszły wiek, otyłość, współistniejące choroby (...)

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-level-of-protective-post-vaccination-antibodies-in-niph-nih-employees-after-administration-of-pfizer-vaccine-against-covid-19-poziom-ochronnych-przeciwcial-poszczepiennych-u-pracownikow-nizp-pzh-po-podaniu-szczepionki-firmy-pfizer-przeciwko-covid-19-1?lang=pl

Oba badania wskazują na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia nowym koronawirusem u obecnych i byłych palaczy.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-smoker-s-paradox-during-the-covid-19-pandemic-the-influence-of-smoking-and-vaping-on-the-incidence-and-course-of-sars-cov-2-virus-infection-as-well-as-possibility-of-using-nicotine-in-the-treatment-of-covid-19-review-of-the-literature-paradoks-palacza?lang=en

Wśród pacjentów obecnie palących częściej występowały objawy ciężkiego COVID-19 (21,2%) niż u osób niepalących (10,7%).

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-smoker-s-paradox-during-the-covid-19-pandemic-the-influence-of-smoking-and-vaping-on-the-incidence-and-course-of-sars-cov-2-virus-infection-as-well-as-possibility-of-using-nicotine-in-the-treatment-of-covid-19-review-of-the-literature-paradoks-palacza?lang=en

Collocations

 • objawy ciężkiego COVID-19
 • ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19
 • powodować cięższy przebieg choroby
 • prowadzić do cięższego przebiegu zakażenia
 • wiązać się z cięższym przebiegiem COVID-19

Keyness

 • ciężki przebieg: 91
 • ciężki COVID-19: 556
 • ciężki przebieg choroby: 838
 • ciężki przebieg zakażenia koronawirusem: >1000

Press

Variants and synonyms

 • ciężki przebieg
 • ciężki przebieg choroby
 • ciężki przebieg zakażenia (koronawirusem)

Description

Według prowadzonych w Brazylii badań klinicznych substancja zapobiega zachorowaniu na COVID-19 w 50,4 procent przypadków i ma 78-procent skuteczność w ochronie przed ciężkim, wymagającym hospitalizacji przebiegiem choroby.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-kolejne-kraje-przedluzaja-lockdown-4938825

Examples

Centrum ostrzegło, że może on powodować cięższy przebieg choroby u osób niezaszczepionych.

Source: https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/koronawirus-na-swiecie-wariant-delta-w-japonii-sam-sie-unicestwil-nie-byl-w-stanie-sie-skopiowac-5498826

Jak podkreślają eksperci, mają na to wpływ szczepienia przeciw COVID-19, które chronią przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-jesien-2021-a-jesien-2020-porownanie-danych-przebieg-fal-pandemii-covid-19-liczby-wykresy-5493857

Eksperci z amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) alarmują, że kobiety w ciąży są dwa razy bardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem.

Source: https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/pandemia-covid-19-ciaza-ciezarne-kobiety-z-wiekszym-ryzykiem-ciezkiego-przebiegu-zakazenia-sars-cov-2-5433572

Szczepionki chronią w stu procentach przed ciężkim przebiegiem i przed śmiercią, a to jest główny cel tych szczepionek - mówiła w piątek w TVN24 Emilia Cecylia Skirmuntt, wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-czy-nowe-mutacje-koronawirusa-sa-odporne-na-szczepionki-5024138

Collocations

 • zmniejszyć/zwiększyć ryzyko ciężkiego przebiegu
 • chronić przed ciężkim przebiegiem
 • powodować ciężki przebieg
 • prowadzić do ciężkiego przebiegu
 • być narażonym na ciężki przebieg COVID-19
 • wzrost liczby ciężkich przebiegów
 • ryzyko ciężkiego przebiegu choroby
 • infekcja o ciężkim przebiegu choroby
 • narażony na ciężki przebieg

Keyness

 • ciężki przebieg COVID-19: 746
 • ciężki przebieg: 63
 • ciężki przebieg choroby: 494
 • ciężki przebieg zakażenia: >1000
 • ciężki przebieg zakażenia koronawirusem: >1000

Comments

Variants and synonyms

 • ciężki stan
 • ciężki przebieg
 • ciężki przebieg choroby
 • ciężki przebieg zakażenia (koronawirusem)

Examples

Czyli szczepienia nie chronią nie tylko przed zarażeniem, nie chronią tez przed ciężkim przebiegiem i śmiercią?

Zaszczepieni są w 88% chronieni przed koniecznością hospitalizacji i w 91% przed ciężkim przebiegiem choroby.

Dlaczego zaszczepieni mają przywileje w restauracjach, teatrach, kinach itd .. oni też zarażają? jeśli ich ciężki przebieg choroby nie dotyczy, czego się zatem boicie?

Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

Prawda jest taka, że na ciężki Covid, w czasie którego dochodzi do zwłóknienia płuc po mniej więcej 10-14 dniach NIE MA LEKU.

Collocations

 • być w ciężkim stanie
 • ciężko przechodzić COVID
 • ciężki przebieg COVID-19 występuje u (starszych osób, niezaszczepionych)

Keyness

 • ciężki przebieg covid-19: >1000
 • ciężki stan: 522
 • ciężki przebieg: 107
 • ciężki przebieg choroby: 225
 • ciężki przebieg zakażenia (koronawirusem): >1000