Term:Severe course of COVID-19/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Těžký průběh COVID-19

Related terms

Normative

Variants and synonyms

 • závažný průběh COVID-19

Definition

Hospitalizace - závažný průběh: Pneumonie s nutností oxygenoterapie (maska, kyslíkové brýle)

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/Plazma2.pdf

Encyclopaedic information

Stavu, kdy nepozorujeme tak významný tlak na kapacity nemocniční péče jako v loňském roce, výrazně napomáhá vakcinace, což mimo jiné dokládá i fakt, že většinu nově hospitalizovaných pacientů s těžkýmprůběhem tvoří osoby neočkované (> 65 %).

Source: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-diskriminacni-RT-PCR-vysetreni-vzorku-s-ucinnosti-od-15-11-2021.pdf

Examples

Trvá stav, kdy většina nově přijatých pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19 je neočkovaných.

Source: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-navstev-v-azylovych-zarizenich-s-ucinnosti-od-29-11-2021.pdf

Zranitelné populace zahrnují osoby ve věku nad 60 let a/nebo trpící nemocemi, které zvyšují riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19, znevýhodněné skupiny, jako je často opomíjené obyvatelstvo, zranitelné migranty a uprchlíky a skupiny s nižšími příjmy.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/03-Opatreni-v-oblasti-verejneho-zdravi-a-socialnich-veci.pdf

Aby byli pacienti na území České republiky ochráněni před závažným průběhem covid-19 a nedocházelo k významnému zatěžování zdravotnického systému, povoluje Ministerstvo použití předmětných léčivých přípravků pro podání posilovači dávky způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci.

Source: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku-Comirnaty-a-Spikevax-posilovaci-davka-po-uplynuti-5-mesicu.pdf

Collocations

 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci COVID-19
 • těžký průběh nemoci COVID-19
 • těžší průběh onemocnění COVID-19
 • závažný průběh nemoci COVID-19
 • závažný průběh onemocnění COVID-19
 • vyšší riziko závažného průběhu
 • vyšší pravděpodobnost závažného průběhu

Keyness

 • těžký průběh: 119
 • těžký průběh nemoci: 903
 • těžký průběh onemocnění: 912
 • závažný průběh onemocnění: 171
 • závažný průběh nemoci: 337
 • závažný průběh covid-19: 844

Research

Variants and synonyms

 • těžký průběh
 • těžký průběh onemocnění
 • závažný průběh
 • těžší průběh
 • kritický průběh
 • závažnější průběh
 • těžký průběh choroby
 • těžký průběh infekce

Definition/description

U pacientů s těžkým průběhem COVID-19 dochází k rozvoji tzv. cytokinové bouře, tedy k nadprodukci cytokinů (IL-2, IL-6, IL-7, IP-10, G-CSF, TNF-α a IL-10) a k poklesu Treg lymfocytů.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-1-10/covid-19-a-imunomodulacni-lecba-u-zen-s-reprodukcnim-selhanim-126267

Klinické projevy těžkého průběhu COVID-19 jsou oboustranná pneumonie a akutní respirační distress syndrom (ARDS), které se manifestují jako akutní hypoxemické respirační selhání.

Source: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2020_4.pdf

Examples

Jde zejména o strach z nemoci, nejistota budoucnosti, nezaměstnanost, hrozba ztráty obživy, pocity stigmatizace, traumatické vzpomínky na těžké průběhy infekce, sociální izolace, přetíženost nároky prostředí a mnohé další psychosociální stresory.

Source: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.28c8dbb9-6b74-4e30-a0ce-7154c9e35050

Rizikové faktory pro těžký průběh jsou podobné jako u dospělých (nádorová onemocnění, obezita, chronické onemocnění srdce či ledvin, imunodeficit v souvislosti s transplantací, srpkovitá anemie, diabetes mellitus aj.).

Source: https://bulovka.cz/wp-content/uploads/2020/11/FARMAKOTERAPEUTICKE_REVUE_COVID_19.pdf

Vstupní hodnoty prokalcitoninu bývají obvykle ve fyziologickém rozmezí, avšak zvyšují se u pacientů se závažným či kritickým průběhem.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/Covid19-CLC20.pdf

Collocations

 • kriticky těžký průběh COVID-19
 • velmi těžký průběh COVID-19
 • rizikové faktory těžkého projevu infekce
 • klinické projevy těžkého průběhu (COVID-19)
 • zabránit těžkému průběhu
 • pravděpodobnost těžšího průběhu
 • středně závažný průběh
 • mít závažnější průběh

Keyness

 • těžký průběh COVID-19: 206
 • těžký průběh: 6
 • těžký průběh onemocnění: 96
 • závažný průběh: 11
 • těžší průběh: 25
 • kritický průběh: 86
 • závažnější průběh: 107
 • těžký průběh choroby: 742
 • těžký průběh infekce: 752

Comments

Examples

Já vím že Covid je smrtnější, ale prostě každý má právo se rozhodnout, jaké riziko je pro něj přijatelnější - zda očkovací látka (jejíž účinky nikdo nedokáže predikovat) nebo riziko těžkého průběhu s možnou smrtí.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Ano, zde je důkaz, že ne očkování ale prodělání covidu chrání před hospitalizací a těžkým průběhem.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Collocations

 • riziko těžkého průběhu

Keyness

 • těžký průběh: 3