Term:Restrictions/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Obostrzenia

Related terms

 • lockdown
 • samoizolacja
 • stan epidemii
 • dystans społeczny
 • kwarantanna

Normative

Variants and synonyms

 • ograniczenia

Encyclopaedic information

Wewnątrz pomieszczeń obowiązują następujące ograniczenia:

● indywidualnie

● w grupie nie większej niż 6 osób

● w grupie o dowolnej liczebności złożonej z maksymalnie 2 gospodarstw domowych (oraz ich grup wsparcia, jeżeli spełniane są obowiązujące kryteria).

Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, państwa członkowskie przyjęły pewne środki, na przykład ograniczenia dotyczące wjazdu lub wymogi odbycia kwarantanny lub poddania się samoizolacji bądź testowi w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przez osoby podróżujące i przekraczające granicę, które miały wpływ na korzystanie przez obywateli Unii ze swego prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie państw członkowskich i do swobodnego przebywania na ich terytorium.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL

Examples

W miarę rozwoju sytuacji i w związku z ewentualnym znoszeniem obostrzeń na zalecenie organów ochrony zdrowia pojawiają się kolejne pytania co do ponownego otwarcia instytucji edukacyjnych (...)

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:201:FULL&from=SL

Może to doprowadzić do pojedynczych łagodzeń obostrzeń w przestrzeni publicznej dla osób posiadających taki certyfikat.

Source: https://www.regjeringen.no/contentassets/794c5474fef54c4fa57e5dba053332af/pm_pol_fullvaksinert_pub.pdf

Niektóre ograniczenia dotyczące tych wydarzeń będą nadal obowiązywać, aby mogły one odbywać się w sposób bezpieczny

Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf

Collocations

 • konieczne obostrzenia/ograniczenia
 • łagodzić obostrzenia/ograniczenia
 • tymczasowe obostrzenia/ograniczenia
 • bezwzględne obostrzenia/ograniczenia
 • znosić/uchylać/odwoływać obostrzenia/ograniczenia
 • obowiązujące obostrzenia/ograniczenia
 • bieżące obostrzenia/ograniczenia
 • dodatkowe obostrzenia/ograniczenia
 • bezwzględne obostrzenia/ograniczenia

Keyness

 • obostrzenia: >1000
 • ograniczenia: 850

Research

Variants and synonyms

 • restrykcje
 • ograniczenia

Definition/description

Obostrzenia w ogromnym stopniu wpłynęły na społeczeństwo, ograniczono podróże, wprowadzono lockdown: zamknięto szkoły, sklepy i zakłady pracy. Szpitale i przychodnie działały w zakresie ostrodyżurowym lub w trybie teleporady.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

Examples

Zdrowotne konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń są widoczne również w przypadku innych chorób.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2374

Większość krajów w celu spowolnienia zakażeń wprowadziło rygorystyczne środki w ochronie zdrowia publicznego oraz liczne ograniczenia społeczne.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

Collocations

 • wprowadzić ograniczenia/obostrzenia
 • podejmować ograniczenia
 • stosować się do obostrzeń
 • ograniczenia obowiązują
 • obostrzenia wpływają na coś
 • wpływ ograniczeń
 • ścisłe ograniczenia
 • masowe obostrzenia
 • obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne
 • ograniczenia w podróżowaniu

Keyness

 • obostrzenie: 405
 • restrykcja: 641
 • ograniczenie: >1000

Note

Terminy obostrzenia, restrykcje i ograniczenia występują w korpusie niemal wyłącznie w liczbie mnogiej.

Press

Variants and synonyms

 • restrykcje

Examples

We wtorek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowe restrykcje.

Source: https://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/dzis-w-faktach-lekarze-zarzucaja-rzadzacym-biernosc,1084178.html

Wraz z rosnącą liczbą osób zaczepionych, będzie można zwiększać swobody gospodarcze i poluzowywać różne restrykcje społeczne dotyczące między innymi zgromadzeń, spotkań czy koncertów, które wdrożone zostały już jakiś czas temu – mówił Morawiecki.

Source: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/lockdown-w-polsce-odmrozenie-gospodarki-kiedy-premier-mateusz-morwiecki-podal-termin-5072158

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że obostrzenia dotkną milionów obywateli.

Source: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/koronawirus-w-austrii-lockdown-dla-niezaszczepionych-od-15-listopada-2021-roku-alexander-schallenberg-wyjasnia-5488953

Collocations

 • zaostrzyć obostrzenia/restrykcje
 • rozluźnić obostrzenia/restrykcje
 • poluzować obostrzenia/restrykcje
 • (z)łagodzić obostrzenia/restrykcje
 • wprowadzić obostrzenia/restrykcje
 • nałożyć obostrzenia/restrykcje
 • przywracać obostrzenia/restrykcje
 • znosić obostrzenia/restrykcje
 • obostrzenia/restrykcje obowiązują
 • obostrzenia/restrykcje dotykają (kogoś)
 • obostrzenia/restrykcje w podróżowaniu
 • obostrzenia/restrykcje na poziomie lokalnym
 • surowe obostrzenia/restrykcje
 • obostrzenia/restrykcje epidemiczne/przeciwepidemiczne
 • obostrzenia/restrykcje sanitarne

Keyness

 • restrykcje: 7

Note

Słowa obostrzenia i restrykcje używane są najczęściej w liczbie mnogiej.

Comments

Variants and synonyms

 • restrykcje
 • obostrzenia

Description

Są osoby, które nie rozumieją potrzeby stosowania obostrzeń w postaci noszenia maseczki (zmienianej co określony czas i pranej lub w inny sposób dezynfekowanej, albo wymienianej w zależności od jej rodzaju), przestrzegania dystansu i dezynfekcji rąk dla zmniejszania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 i choroby Covid-19.

Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

Examples

To właśnie uchwalone przez rząd szkodliwe restrykcje, całkowita blokada dostępu do służby zdrowia i forsowanie stosowania jedynie nieskutecznych i śmiertelnych dla pacjentów procedur "leczniczych" jest przyczyną tych zgonów.

Source: https://www.facebook.com/105020680893589/photos/a.109298110465846/455779102484410/

Gdyby społeczeństwo było bardziej zdyscyplinowane, dbało o higienę, ludzie unikali zbyt częstych spotkań, a przede wszystkim nie chodzili zakatarzeni i kaszlący (co było nagminne dotąd), nie trzeba byłoby wprowadzać takich restrykcji w poruszaniu się.

Source: comments section of: https://wyborcza.pl/

Te restrykcje oparte są bowiem na przesłance zakładającej, że każdy może być chory bezobjawowo i nieświadome rozprzestrzeniać wirusa.

Source: comments section of: https://wiadomosci.wp.pl/byla-sylwestrowa-hulanka-teraz-pod-tatrami-maja-159-proc-wzrost-zakazen-6724895191608160a

Collocations

 • wprowadzać restrykcje
 • restrykcje obowiązują
 • restrykcje działają
 • surowe obostrzenia
 • przestrzegać obostrzeń
 • lekceważyć obostrzenia

Keyness

 • restrykcja: 133
 • obostrzenie: 31

Note

Określenia restrykcje i obostrzenia używane są niemal wyłącznie w liczbie mnogiej.