Term:Restrictions/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Opatření

Related terms

Normative

Variants and synonyms

 • omezení

Encyclopaedic information

Bezpečnostní opatření pro zabránění kontaktu a kapénkovému přenosu zahrnují následující OOP: roušku, rukavice, plášť a ochranu očí (brýle nebo štít).

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/07-Pokyny-pro-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-dlouhodob%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf

Examples

Informace jsou tak vysoce nezbytné pro nastavení adekvátních protiepidemických opatření s cílem zamezení šíření infekčního onemocnění.

Source: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Ochranne-opatreni-%E2%80%93-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-7.-12.-2021.pdf

Hlavním cílem opatření je minimalizace rizika průniku nákazy do předmětných zařízení a ochránit tak zdraví osob zde pobývajících i jejich zaměstnanců.

Source: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-navstev-v-azylovych-zarizenich-s-ucinnosti-od-29-11-2021.pdf

Tři modelové studie implikovaly snížení Rt (66, 67, 68) a ze šesti studií vyplývalo, že cestovní omezení mohou odsunout okamžik propuknutí epidemie v rozmezí od 1 dne až po 85 dnů a snížit riziko propuknutí v rozsahu 1% až 37% (69, 70, 71, 72, 73).

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/03-Technicke-aspekty-realizace-pristupu-pro-mezinarodni-cestovani-v-kontextu-COVID-19.pdf

Collocations

 • protiepidemická opatření
 • preventivní opatření
 • opatření v oblasti veřejného zdraví
 • opatření týkající se veřejného zdraví
 • mimořádná opatření
 • ochranná opatření
 • bezpečnostní opatření
 • zavedení opatření
 • (ne)dodržování opatření
 • cestovní omezení
 • zákaz nebo omezení
 • omezení pohybu
 • omezení péče

Keyness

 • opatření: 444
 • omezení: >1000

Note

Vzhledem k obecnému charakteru synonym lze očekávat jisté zkreslení v rámci klíčovosti

"omezení" především ve smyslu cestovních omezení/uzavření hranic

Research

Variants and synonyms

 • opatření
 • omezení
 • restrikce
 • nařízení

Definition/description

Vzhledem ke zhoršujícímu se průběhu epidemie a v reakci na probíhající komunitní přenos vyhlásila vláda České republiky nouzový stav podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a přijala sérii vládních krizových opatření, včetně omezení pohybu, zavření škol a restaurací. Ze strany Ministerstva zdravotnictví byla postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijata ochranná opatření regulující cestování a vstup osob na území České republiky ze zahraničí a dále postupem podle § 69 odst.1 písm. b), i) a odst. 2 tohoto zákona tzv. mimořádná opatření s povinností nosit ochranné prostředky dýchacích cest jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šála nebo jiné prostředky.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/pracovni-lekarstvi/2020-3-4-5/onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani-prvotni-uvahy-lekarske-i-pravnicke-pravni-stav-k-31-12-2020-126003

Vztahují se na ně karanténní opatření, což je soubor organizačních opatření omezujících styk osoby podezřelé z nákazy s okolím a ev. povinnost relevantních vyšetření.

Source: https://bulovka.cz/wp-content/uploads/2020/11/FARMAKOTERAPEUTICKE_REVUE_COVID_19.pdf

Examples

Ačkoliv intenzivní protiepidemická opatření silně ovlivnila společenský život, vzdělávací systém i ekonomiku ve většině světa, jejich výsledkem zatím vždy bylo jen přechodné zpomalení šíření infekce.

Source: https://www.praktickelekarenstvi.cz/incpdfs/lek-202101-0001_10_001.pdf

S neustále znepokojivě se zvyšujícím počtem nakažených a hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 se celý svět uchyluje k zavádění restrikcí a nařízení, jako je nošení roušek, zvýšená hygiena rukou a omezení sociálních kontaktů na minimum.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-7-8-1/principy-a-vyhledy-vakcinace-proti-viru-sars-cov-2-125512

Možnými důvody, proč jsme měli v Libereckém kraji nízký počet pozitivních pacientů s COVID-19, a proto nebyla ovlivněna naše péče o iCMP, byly rychlé zavedení státních omezení a pozdní termín jarních prázdnin v Libereckém kraji.

Source: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2021-1-11/vliv-prvni-vlny-pandemie-covid-19-na-pocty-hospitalizovanych-pacientu-s-ischemickou-cevni-mozkovou-prihodou-na-jejich-dia-gnostiku-a-terapii-126317/download?hl=cs

Dopady na psychické zdraví jednotlivců i na náladu ve společnosti však již nyní můžeme hodnotit jako závažné, ať již byly způsobeny obavami a úzkostí z nemoci samotné, ekonomickými a sociálními dopady restriktivních opatření, zvýšenou pracovní zátěží či čímkoliv jiným.

Source: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2020_4.pdf

Collocations

 • karanténní opatření
 • protiepidemická opatření
 • preventivní opatření
 • hygienická opatření
 • restriktivní opatření
 • epidemiologická opatření
 • mimořádné opatření
 • vládní opatření
 • uvolňování/rozvolňování opatření
 • dodržování opatření
 • zavádění restrikcí
 • vládní nařízení

Keyness

 • opatření: >1000
 • omezení: >1000
 • restrikce: >1000
 • nařízení: >1000

Note

Ve zdrojovém korpusu se výraz opatření vyskytoval převážně v plurálové formě. Výrazy omezení a restrikce se v korpusu sice objevují i ve významu „opatření“, častěji je zde však nalezneme v jiných významech, zvláště v těch, jež se týkají zdravotního stavu či biologických procesů (viz např. omezení mobility/hybnosti, omezení replikace viru, růstové restrikce, restrikce zátěže atd.)

Comments

Variants and synonyms

 • restrikce
 • omezení
 • nařízení

Examples

Má to smysl na takovou chvíli měnit už tak nesmyslná opatření?

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Že nebudou lidi omezovat, že restrikce jsou hloupost.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Žádná omezení přece nejsou.Kdo má desátou dávku očkování může žít v podstatě normální život.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

A je v něm zakotveno že si kvůli nesmyslným nařízením musí ničit zdraví?

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Collocations

 • nesmyslné/zbytečná opatření
 • vládní opatření
 • míra opatření
 • nezákonné opatření
 • opatření vlády
 • covidový opatření
 • nové/další restrikce
 • zrušit/udělat restrikce

Keyness

 • restrikce: 257
 • omezení: >1000
 • nařízení: >1000
 • rozhodnutí: >1000
 • nesmyslné opatření: 56
 • vládní opatření: 124
 • míra opatření: 165
 • nezákonné opatření: 301
 • opatření vlády: 374
 • covidový opatření: 575
 • nezákonné nařízení: 725