Term:Rapid diagnostic test/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Szybki test

Related terms

 • (porównaj z) test molekularny; test genetyczny; test chemiluminescencyjny (CLIA); test immunoenzymatyczny ELISA; test RT-PCR; test ilościowy
 • (jest typem) test immunochemiczny; test jakościowy; test serologiczny
 • (może służyć do) badanie przesiewowe; nadzór epidemiologiczny
 • (wykorzystuje) preparat antygenowy
 • (oparty na) technika immunochromatografii z przepływem bocznym (lateral-flow, LFIA)
 • (wykrywa) białka strukturalne (wirusa SARS-CoV-2)

Normative

Variants and synonyms

 • szybki test antygenowy

Definition

(...) na rynku unijnym pojawiły się szybsze i tańsze testy nowej generacji, tak zwane szybkie testy antygenowe, które wykrywają obecność białek wirusowych (antygenów) jako potwierdzenie trwającego zakażenia SARS-CoV-2.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0953

Encyclopaedic information

Szybkie testy antygenowe należy stosować w ciągu pierwszych 5 dni od pojawienia się objawów, gdy poziom wiremii jest największy

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0122(01)&from=CS

Examples

Państwa członkowskie powinny zbadać możliwość współpracy transgranicznej w celu zapewnienia wystarczających zdolności w zakresie RT-PCR i szybkich testów w całej UE, na przykład poprzez zapewnienie mobilnych laboratoriów lub techniczną obsługę testów między państwami.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1595&from=FR

Zastosowanie szybkich testów antygenowych stwarza możliwość szybkiej identyfikacji osób, które mogą najbardziej przyczyniać się do rozprzestrzeniania zakażenia, w szczególności w przypadku wysokich wskaźników przenoszenia zakażenia w społeczności.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=EN

Collocations

 • wynik szybkiego testu (antygenowego* - można zastosować do wszystkich kolokacji)
 • wykaz szybkich testów
 • uznawanie szybkich testów
 • wybór szybkich testów
 • czułość szybkich testów
 • walidacja szybkich testów
 • wiarygodność szybkich testów
 • potwierdzić wynik szybkiego testu
 • przeprowadzić szybki test
 • wykonać szybki test
 • stosować szybki test
 • szybki test antygenowy do wykrywania COVID-19
 • szybkie testy antygenowe wykazują

Keyness

 • szybki test: 3
 • szybki test antygenowy: >1000

Note

W korpusie szybki test jest najczęściej wyrażeniem eliptycznym w stosunku do szybkiego testu antygenowego, może on jednak odnosić się również do testów molekularnych.

Research

Variants and synonyms

 • szybki test (do diagnostyki COVID-19)
 • szybki test wykrywania antygenu (SARS-CoV-2)
 • (szybki) test antygenowy (do diagnostyki COVID-19)
 • antygenowy szybki test diagnostyczny
 • RAT
 • Ag-RDT
 • "szybki" test kasetkowy
 • szybki test "kasetkowy"
 • szybki test "kasetkowy" oparty na technice immunochromatografii z przepływem bocznym
 • szybki test kasetkowy
 • szybki "kasetkowy" test immunochromatograficzny
 • szybki immunochromatograficzny test "kasetkowy" (COVID-19)
 • szybki test immunochromatograficzny (do wykrywania antygenu SARS-CoV-2)
 • immunochromatograficzny test "kasetkowy" (wykrywający przeciwciała dla wirusa SARS-CoV-2)
 • immunochromatograficzny test kasetkowy
 • szybki immunochromatograficzny test "kasetkowy" wykrywający przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2
 • jakościowy test immunochromatograficzny w formie kasetkowej
 • "kasetkowy" test immunochromatograficzny bocznego przepływu
 • LFIA
 • szybki test LFIA
 • test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania białka nukleokapsydu antygenów SARS-CoV-2 obecnych w materiale pobranym z wymazu z jamy nosowo-gardłowej
 • immunochromatograficzny test antygenowy (SARS-CoV-2)
 • badanie/ badania antygenowe
 • testowanie antygenowe (w kierunku COVID-19)
 • test antygenowy (do użytku diagnostycznego)
 • test antygenowy SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

Definition/description

Szybkie testy antygenowe (Ag-RDT) służą do wykrywania białek wirusa SARS-CoV-2 i są testami diagnostycznymi dla COVID-19.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf


Szybkie testy kasetkowe najczęściej wykrywają przeciwciała w klasach IgM i IgG, a dzięki znakowaniu antygenu (np. koloidalnym złotem) możliwy jest wizualny odczyt wyniku po około 15 minutach od naniesienia próbki.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/4.pdf

Examples

Wymazy od pacjentów do przeprowadzenia testów molekularnych oraz do wykonania testów antygenowych były pobierane z jamy nosowo-gardłowej, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

(...) test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania białka nukleokapsydu antygenów SARS-CoV-2 obecnych w materiale pobranym z wymazu z jamy nosowo-gardłowej.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Testy antygenowe występują najczęściej w postaci szybkich testów kasetkowych, wykorzystujących metodę immunochromatografii.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Przeważająca większość [serologicznych testów komercyjnych służących do poszukiwania swoistych przeciwciał dla wirusa SARS-CoV-2] są to tzw. szybkie testy "kasetkowe" oparte na technice immunochromatografii z przepływem bocznym (lateral-flow, LFIA).

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/characteristics-and-assessment-of-the-usefulness-of-serological-tests-in-the-diagnostic-of-infections-caused-by-coronavirus-sars-cov-2-on-the-basis-of-available-manufacturer-s-data-and-literature-review-charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologiczny?lang=pl

(...) immunochromatograficznych testów "kasetkowych" wykrywających przeciwciała dla wirusa SARS-CoV-2.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/characteristics-and-assessment-of-the-usefulness-of-serological-tests-in-the-diagnostic-of-infections-caused-by-coronavirus-sars-cov-2-on-the-basis-of-available-manufacturer-s-data-and-literature-review-charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologiczny?lang=pl

Wśród testów serologicznych wykrywających swoiste przeciwciała znalazły zastosowanie szybkie, "kasetkowe" testy immunochromatograficzne bocznego przepływu (LFIA) (...)

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/characteristics-and-assessment-of-the-usefulness-of-serological-tests-in-the-diagnostic-of-infections-caused-by-coronavirus-sars-cov-2-on-the-basis-of-available-manufacturer-s-data-and-literature-review-charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologiczny?lang=pl

(...) zasada działania "szybkich" testów kasetkowych oparta jest na technice immunochromatografii.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/characteristics-and-assessment-of-the-usefulness-of-serological-tests-in-the-diagnostic-of-infections-caused-by-coronavirus-sars-cov-2-on-the-basis-of-available-manufacturer-s-data-and-literature-review-charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologiczny?lang=pl

Wówczas badanie antygenowe należałoby uznać za świadczące o zakażeniu.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Badania antygenowe wykonywane są przede wszystkim za pomocą szybkich testów kasetkowych, opartych na immunochromatografii, gwarantującej wysoką czułość oraz swoistość oznaczeń.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

(...) przebadano fluorescencyjny immunochromatograficzny test antygenowy SARS-CoV-2 (Bioeasy Biotechnology Co.).

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Ujemne wyniki testów antygenowych u pacjentów objawowych wymagają potwierdzenia metodą RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

(...) oceniono skuteczność (...) szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu SARS-CoV-2, w porównaniu z metodą RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Wizualizacja odczytu w szybkim immunochromatograficznym teście "kasetkowym" COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit firmy Abbexa Ltd.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/characteristics-and-assessment-of-the-usefulness-of-serological-tests-in-the-diagnostic-of-infections-caused-by-coronavirus-sars-cov-2-on-the-basis-of-available-manufacturer-s-data-and-literature-review-charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologiczny?lang=pl

Zestawienie wybranych immunochromatograficznych testów "kasetkowych" wykrywających przeciwciała dla wirusa SARS-CoV-2.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/characteristics-and-assessment-of-the-usefulness-of-serological-tests-in-the-diagnostic-of-infections-caused-by-coronavirus-sars-cov-2-on-the-basis-of-available-manufacturer-s-data-and-literature-review-charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologiczny?lang=pl

Metody immunologiczne to oznaczenie antygenu lub przeciwciał IgG i IgM przeciw SARS-CoV-2 w próbkach krwi (...) szybkim testem immunochromatograficznym, niewymagającym dodatkowej aparatury.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/1/7.pdf

Sprawą niebagatelną jest także koszt badań antygenowych, gdyż ich szerokie stosowanie przewiduje się również w krajach mniej zasobnych.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Poddano tam [na Słowacji] testowaniu antygenowemu w kierunku COVID-19 prawie całą populację tego kraju (...)

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Natomiast w pracy koreańskich autorów oceniono użyteczność diagnostyczną dwóch nowo opracowanych szybkich testów antygenowych (RAT) do wykrywania SARS-CoV-2 (...)

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Collocations

 • (największa/ maksymalna/ mniejsza/ minimalna akceptowalna) czułość (diagnostyczna) testów antygenowych
 • swoistość (diagnostyczna) testów antygenowych
 • (ujemny) wynik testu antygenowego
 • (negatywny) wynik badania antygenowego
 • efektywność testów antygenowych
 • (za-)stosowanie testów antygenowych
 • dopuszczenie do użytku diagnostycznego testów antygenowych
 • użycie testów antygenowych
 • ocena szybkich testów antygenowych
 • powtórzenie testu antygenowego/ badania antygenowego
 • wykonywanie testów antygenowych u (osób)
 • stosowanie testów antygenowych
 • wykorzystanie testów antygenowych
 • potwierdzenie testu antygenowego
 • przydatność testów antygenowych
 • mechanizm działania testów antygenowych
 • formalnie dopuszczone (autoryzowane) testy antygenowe
 • (dodatnie/ wątpliwe) wyniki testu antygenowego
 • masowe badania antygenowe
 • testy antygenowy wykazały czułość/ swoistość
 • szybkie testy antygenowe są (mniej) czułe
 • badanie testami antygenowymi
 • wykonanie testów testami antygenowymi

Keyness

 • szybki test: 8
 • test antygenowy: >1000 (antygenowy: 3)
 • szybki test kasetkowy: >1000 (kasetkowy: 69)
 • test immunochromatograficzny: >1000 (immunochromatograficzny: 195, 372, 763, 803, 804 - różne formy przypadka)
 • immunochromatografia: 235
 • technika immunochromatografii: 286
 • LFIA: 463
 • Ag-RDT: 729
 • pozostałe warianty i synonimy: >1000

Press

Variants and synonyms

 • test antygenowy
 • szybki test antygenowy

Examples

Obecnie badanie PCR jest ważne 96 godzin, a tzw. szybki test obowiązuje przez 72 godziny.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-dania-i-norwegia-zaostrzaja-restrykcje-5496081

Jeżeli dochodzi do wyzdrowienia, to my już testy antygenowe widzimy ujemne, mimo że test genetyczny może jeszcze przez kilka dni, czy nawet kilka tygodni być dodatni.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-szczepionka-przeciw-covid-19-doktor-pawel-grzesiowski-i-koronawirus-konkret24-obalaja-mity-4737652

Od 7 listopada na francuskich lotniskach przeprowadzane będą szybkie testy antygenowe na koronawirusa.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-narodowa-kwarantanna-jak-mialaby-wygladac-4743201

Collocations

 • wykonać szybki test
 • przeprowadzić szybki test antygenowy
 • uznawać test antygenowy
 • negatywny wynik testu antygenowego zwalnia z (np. kwarantanny)
 • szybki test antygenowy jest ważny

Keyness

 • szybki test: 479
 • test antygenowy: >1000
 • szybki test antygenowy: >1000

Comments

Variants and synonyms

 • szybki test antygenowy
 • szybki test na Covid-19
 • szybki test na koronawirusa

Description

Examples

Wskazywał, że szybkie testy (antygenowe) na koronawirusa są bezwartościowe, a finansowanie ich ze środków publicznych jest "masową redystrybucją pieniędzy podatników w kierunku przemysłu farmaceutycznego".

Source:https://nczas.com/2020/12/13/coca-cola-z-pozytywnym-wynikiem-na-covid-19-test-na-zywo-w-austriackim-parlamencie-wideo/

W trakcie przemowy przeprowadził szybki test na Covid-19 na... coca-coli.

Source:https://nczas.com/2020/12/13/coca-cola-z-pozytywnym-wynikiem-na-covid-19-test-na-zywo-w-austriackim-parlamencie-wideo/

Collocations

 • szybki test na (covid/koronawirusa) wskazuje
 • wynik szybkiego testu antygenowego
 • zrobić szybki test antygenowy
 • (największa/ maksymalna/ mniejsza/ minimalna akceptowalna) czułość (diagnostyczna) testów antygenowych
 • efektywność szybkich testów antygenowych
 • powtarzać szybkie testy antygenowe
 • wykonać szybki test na koronawirusa

Keyness

 • szybki test: >1000
 • szybki test antygenowy: >1000
 • szybki test na Covid-19: >1000
 • szybki test na koronawirusa: >1000

Note