Term:RT-PCR test/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Test RT-PCR

Related terms

 • (is based on) reakcja RT-PCR, RT-qPCR
 • (is a type of) PCR
 • (is a type of) badanie molekularne
 • (is a type of) test molekularny
 • (is a type of) test genetyczny
 • (a subtype is) rRT-PCR
 • (might be confused with) PCR w czasie rzeczywistym
 • (might be confised with) test antygenowy

Normative

Variants and synonyms

 • test RT-PCR
 • test molekularny RT-PCR
 • molekularny test diagnostyczny RT-PCR
 • test oparty na technice łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR)
 • PCR
 • test PCR
 • metoda RT-PCR

Definition

Testy [PT-PCR] oparte na technice łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), które są testami z wykorzystaniem amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) do celów diagnostyki COVID-19 (...)

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT

Encyclopaedic information

Komercyjne testy RT-PCR zwykle są testami zautomatyzowanymi nieszybkimi, przy czym pojawiają się wyroby przenośne.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020M9689(01)&from=EN

Zwolnienie z domowej izolacji pacjentów z łagodnymi objawami, ale pierwotnie pozytywnym testem na SARS-CoV-2, ma miejsce po wykonaniu dwukrotnego testu PCR z osobnych próbek pobranych w odstępie 24 godzin.

Source: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjKu4y_68j1AhUsSvEDHdDNDpgQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F786799ad-e041-4beb-a5c3-7edd5df9874e&usg=AOvVaw2c6B5_154BYHR9eNvzit-M

Examples

Testy RT-PCR są obecnie zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020M9689(01)&from=EN

Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego.

Source: Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot_organizacji_odwiedzin_pacjentów_na_oddziałach_medycyny_paliatywnej_i_w_hospicjach_stacjonarnych

Zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza lub felczera, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań.

Source: http://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/lex-dz-u-2020-1749-standard-organizacyjny-opiekiCov.pdf

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18 i 23, przez osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku molekularnego testu diagnostycznego RT-PCR wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 8 dni, licząc od momentu jej przekroczenia.

Source: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

W tabeli poniżej przedstawiono schemat wykonywania badań laboratoryjnych u chorych hospitalizowanych z powodu potwierdzonego za pomocą PCR zakażenia SARS-Cov-2 (otrzymujących i nie otrzymujących leczenia potencjalnie etiotropowego) oraz u chorych z podejrzeniem klinicznym COVID-19 bez potwierdzenia PCR.

Source: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjOzaaM6sj1AhXMQfEDHd_2AFcQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F18d1968c-22b2-4a22-adec-56a8178d3006&usg=AOvVaw2-tzoX3Wx_BzoSp_j6FMfb

Osoby z objawami zakażenia powinny nadal wykonać test PCR.

Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf

Podstawą rozpoznania COVID-19 u dzieci jest wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR w wymazie z nosogardła, pobranym do 10. doby od początku objawów.

Source:http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Postępowanie-z-dzieckiem-z-C19-Przegląd-Pediatryczny-2020.pdf

Collocations

 • negatywny test PCR
 • dodatni test RT-PCR
 • PCR na SARSCoV2
 • wykonać/przeprowadzić RT-PCR
 • wynik badania RT-PCR
 • za pomocą PCR
 • ujemny wynik PCR
 • PCR w przypadku
 • PCR w kierunku SARS-CoV-2
 • PCR pod kątem obecności SARS-CoV-2
 • skuteczność testów RT-PCR
 • dostępność testów RT-PCR

Keyness

 • test RT-PCR: 124
 • test molekularny RT-PCR: >1000
 • molekularny test diagnostyczny RT-PCR: >1000
 • test oparty na technice łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR): >1000
 • PCR: 189
 • test PCR: >1000
 • metoda RT-PCR: 926

Research

Variants and synonyms

 • badania metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2
 • badanie RT-PCR
 • metoda oparta na łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją
 • metoda RT-PCR
 • test genetyczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 oparty o reakcję RT-PCR
 • test molekularny RT-PCR
 • test oparty na metodzie RT-PCR
 • test RT-PCR na obecność COVID-19
 • RT-PCR

Definition/description

Mechanizm działania testów genetycznych polega na wykryciu materiału genetycznego SARS-CoV-2 w pobranej próbce przy użyciu unikatowych i specyficznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 starterów na drodze odwrotnej transkrypcji (RT, reverse transcription) oraz łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, polymerase chain reaction).

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/genetic-tests-based-on-the-rt-pcr-reaction-in-the-diagnostics-of-sars-cov-2-infection-testy-genetyczne-oparte-o-reakcje-rt-pcr-w-diagnostyce-zakazenia-sars-cov-2?lang=pl

Examples

Natomiast u osób z wynikiem negatywnym, u których istnieje podejrzenie zakażenia, należy powtórzyć badanie z wykorzystaniem testu RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

U pozostałych badanych nie potwierdzono zakażeń badaniem RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/1.pdf

Rozpoznanie stawiane jest w oparciu o stwierdzenie obecności materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 najczęściej w wymazie z gardła lub nosogardzieli metodą opartą na łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (rRT-PCR, ang. real-time reverse trancription polymerase chain reaction), zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (...).

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/4.pdf

Wyniki ujemne lub wątpliwe u pacjentów objawowych wymagają potwierdzenia metodą RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Test genetyczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 oparty o reakcję RT-PCR wykonano przy użyciu następujących zestawów: Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit, VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit, DiaPlexQ(TM) Novel Coronavirus, Vazyme 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Triplex RT-qPCR oraz MediPAN 2G+ FAST COVID test.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/genetic-tests-based-on-the-rt-pcr-reaction-in-the-diagnostics-of-sars-cov-2-infection-testy-genetyczne-oparte-o-reakcje-rt-pcr-w-diagnostyce-zakazenia-sars-cov-2?lang=pl

Natomiast najciekawszą wydaje się być wspólna praca amerykańskich i japońskich badaczy, którzy ocenili wydajność analityczną aż siedmiu szybkich testów antygenowych stosowanych do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2, w porównaniu z testem molekularnym RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Ich czułość [szybkich testów antygenowych (Ag-RDT)] diagnostyczna jest jednak mniejsza niż testów opartych na metodzie RT-PCR, ale dobre jakościowo testy osiągają czułość powyżej 90% i swoistość zbliżoną do 100%.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Zgodnie z definicją zakażenia zaproponowaną przez WHO i ECDC (...) testy RT-PCR na obecność COVID-19 w przypadku podejrzenia zakażenia powinny zostać przeprowadzone zgodnie z następującymi kryteriami (...)

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

W diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 metoda wykrywania wirusowych kwasów nukleinowych za pomocą RT-PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją, jest aktualnie złotym standardem (...)

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Collocations

 • wykonać/wykonywać test RT-PCR
 • stosować testy RT-PCR
 • wyniki testów RT-PCR

Keyness

 • RT-PCR: 4
 • metoda RT-PCR: 26
 • test RT-PCR: 32
 • badanie RT-PCR: 175
 • badania metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2: >1000
 • metoda oparta na łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją: >1000
 • test genetyczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 oparty o reakcję RT-PCR: >1000
 • test molekularny RT-PCR: >1000
 • test oparty na metodzie RT-PCR: >1000
 • test RT-PCR na obecność COVID-19: >1000

Note

Czasem można spotkać się z użyciem skrótu RT-PCR używanym w znaczeniu PCR w czasie rzeczywistym (real-time polymerase chain reaction) zamiast PCR z odwrotną transkrypcją (reverse transcription polymerase chain reaction):


Światowa Organizacja Zdrowia (...) uznała, że najbardziej wiarygodnymi testami (...) są testy RT-PCR (ang. real-time polymerase chain reaction).

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf


Niektórzy rozróżniają testy RT-PCR i testy rRT-PCR jako dwa różne terminy (łańcuchowa reakcja polimerazy z odwrotną transkrypcją vs łańcuchowa reakcja polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym), podczas gdy inni używają tych terminów naprzemiennie:

Rozpoznanie stawiane jest w oparciu o stwierdzenie obecności materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 najczęściej w wymazie z gardła lub nosogardzieli metodą opartą na łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (rRT-PCR, ang. real-time reverse trancription polymerase chain reaction), zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (...).

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/4.pdf


Stosowana w tym celu metoda, stanowiąca złoty standard diagnostyki w przypadku wirusów RNA, oparta jest na wykorzystaniu łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (ang. real time reverse transcription polymerase chain reaction – RT-PCR).

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Press

Variants and synonyms

 • PCR
 • molekularny test RT-PCR
 • test PCR

Description

Test RT-PCR to badanie wykrywające materiał genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranej od pacjenta próbce wymazu z nosogardzieli.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-kwarantanna-ma-zostac-skrocona-do-10-dni-podstawa-i-wytyczne-do-tej-dezycji-4676175

Examples

Ponadto na wyspę można polecieć, jeśli ma się negatywne wyniki testów RT-PCR (72 godziny przed wejściem na pokład samolotu) lub antygenowego (48 godzin przed wejściem na pokład).

Source: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/portugalia-a-koronawirus-zasady-wjazdu-obostrzenia-testy-maseczki-paszporty-i-certyfikaty-szczepien-5119170

Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu.

Source: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/wakacje-a-koronawirus-restrykcje-i-obostrzenia-w-grecji-na-cyprze-w-hiszpanii-portugalii-we-wloszech-w-chorwacji-4665898

Collocations

 • negatywny wynik testu RT-PCR
 • pozytywny wynik testu RT-PCR
 • skierowanie na test RT-PCR
 • wykonać test RT-PCR

Keyness

 • test RT-PCR: <1000
 • PCR: 27
 • molekularny test RT-PCR: <1000
 • test PCR: <1000

Comments

Variants and synonyms

 • RT PCR
 • test PCR
 • molekularny test RT-PCR
 • test oparty na metodzie RT-PCR
 • test RT-PCR na obecność COVID-19
 • PCR

Description

Test jest oparty na reakcji PCR, zwanej łańcuchową reakcją polimerazy. Jest to reakcja, która pozwala na namnożenie materiału genetycznego, a konkretnie DNA. Reakcja PCR namnaża tylko i wyłącznie DNA, a więc nie może namnożyć RNA wirusa – wyjaśnia prof. Polok.

Source: comments section of Dziennik Gazeta Prawna article: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1494317,niedzielski-przed-nami-krytyczny-tydzien-20-25-tys-zakazen-dziennie-to-scenariusz-gorszy-od-czarnego.html

Examples

Zasada działania testu RT-PCR oznacza, że w przypadku pacjentów z wysokim poziomem krążącego wirusa (nasycenie wirusem), do wykrycia wirusa będzie potrzebnych stosunkowo niewiele cykli, a zatem wartość CT będzie niska.

Source: comments section of podhale24 article https://m.podhale24.pl/aktualnosci/artykul/75417

Collocations

 • pozytywny/negatywny test RT-PCR

Keyness

 • RT-PCR: 183
 • PCR: 7
 • test PCR: >1000
 • molekularny test RT-PCR: >1000
 • test oparty na metodzie RT-PCR: >1000
 • test RT-PCR na obecność COVID-19: >1000