Term:RT-PCR test/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

RT-PCR test

Related terms

Normative

Variants and synonyms

 • RT-PCR
 • PCR
 • PCR test

Definition

RT-PCR test Metoda RT-PCR se zakládá na detekci minimálně dvou specifických genových oblastí ve virové RNA. Standardně doporučované cíle zahrnují otevřený čtecí rámec ORF1ab (obsahující gen pro RNA-dependentní RNA polymerázu RdRP), nukleokapsidový protein N, obalový protein E či povrchový glykoprotein S.

Source: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/MZ_CR/Strategie_testovani_COVID_19_def_200929.pdf

Encyclopaedic information

Vyšetření antigenním testem je časově, finančně i místně přístupnější než vyšetření RT-PCR testem.

Source: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Ochranne-opatreni-%E2%80%93-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-7.-12.-2021.pdf

Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase (RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction) je zlatým standardem pro podobné virové infekce, včetně SARS.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/SSC-guidelines-covid19-1.pdf

Examples

Laboratoře v rámci veřejného zdraví by měly sledovat selhání RT-PCR testů nebo jiné nečekané změny ve výkonnosti testů, což může znamenat, že je v oběhu určitá varianta.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/04-Pokyny-pro-sledovani-variant-SARS-CoV-2.pdf

V době vzniku tohoto dokumentu WHO pro potvrzení případu doporučuje amplifikaci nukleových kyselin (např. RT-PCR).

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.7_cs.pdf

V ideálním případě by před provedením PCR neměl být absolvován žádný předběžný test (např. "samotestování" nebo RAT).

Source: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/ECDC/2021_11_18_Surveillance_covid_metodicky_pokyn_ECDC.pdf

K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).

Source: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Collocations

 • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-COV-2
 • negativním výsledkem RT-PCR (testu)
 • negativním RT-PCR testem
 • výsledek RT-PCR testu
 • diskriminační RT-PCR
 • diskriminační PCR
 • RT-PCR vyšetření

Keyness

 • RT-PCR test: 105
 • RT-PCR: 16
 • PCR: 50
 • PCR test: >1000

Research

Variants and synonyms

 • metoda RT-PCR
 • RT-PCR
 • RT-PCR vyšetření

Definition/description

Jednoznačně dominantní metodou detekce SARSCoV-2 jsou metody RT-PCR.

Source: https://www.cskb.cz/wp-content/uploads/2020/10/KBM-3-20-Friedecky-Covid-97.pdf

Výtěr z nosohltanu vyšetřený pomocí RT-PCR se k rychlé a citlivé diagnostice virových respiračních infekcí začal používat v roce 2003 při epidemii SARS, k dalšímu jeho rozšíření došlo v letech 2008–2009 během pandemie chřipky A/H1N1. Od té doby se toto vyšetření využívá k rutinní diagnostice dalších virových a bakteriálních respiračních infekcí.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Examples

Odhady přesnosti RT-PCR testů jsou komplikované tím, že není dispozici jiný test, který by bylo možné považovat za "zlatý standard" s výjimkou sériově prováděných RT-PCR vyšetření.

Source: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2020_4.pdf

Zpočátku nebylo jasné, jak dlouho jsou pacienti s covid-19 infekční, takže se v doporučeních většiny postižených zemí používalo kritérium dvou negativních RT-PCR testů k definici vyléčení a ukončení izolace.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Diagnostika je založena na vyšetření výtěrů z nazofaryngu metodou RT-PCR.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Z odborného hlediska a vzhledem k současné situaci je třeba zdůraznit, že byla včas vyvinuta a použita bezpečná vakcína a k diagnostice se začaly široce využívat RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí) testy z výtěrů z nosohltanu, které se později staly rutinním nástrojem diagnostiky nejenom chřipky, ale i jiných respiračních infekcí.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Autoři obou studií proto poukazují na vhodnost doplnění sérologického testu zejména při negativitě RT-PCR a u nemocných s delší dobou trvání symptomů.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/Covid19-CLC20.pdf

Collocations

 • výsledek RT-PCR testu
 • přesnost RT-PCR testů
 • pozitivita RT-PCR testů
 • negativní RT-PCR testy
 • pozitivita/negativita RT-PCR
 • vyšetřit pomocí RT-PCR

Keyness

RT-PCR test: 951

metoda RT-PCR: 765

RT-PCR: 50

RT-PCR vyšetření: >1000

Press

Variants and synonyms

PCR test

PCR

Examples

Před příjezdem z černých zemí je potřeba disponovat potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru) nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře / certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru).

Source: https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/virus-meni-plany-a-hati-poradani-vanocnich-akci-i-na-rychnovsku-20211118.html

Takže ano, je možné, že bychom pomocí RT-PCR testování na chřipku mohli při současné metodice, pokud jde o úmrtí na chřipku / s chřipkou snížit její smrtnost a akcentovat tak výrazně vyšší smrtnost na Covid.

Source: https://www.idnes.cz/technet/veda/rousky-respiratory-ucinnost-covid-koronavirus-interaktivni-esej-grafy-kalkulacka.A200924_101645_veda_mla/diskuse

Collocations

 • RT-PCR test + na koronavirus

Keyness

RT-PCR test: 384

Note

The variant PCR (test) is preferred in Czech as it can be seen on its keyness (20)

Comments

Variants and synonyms

 • PCR test
 • pcr test
 • Pcr test
 • test
 • PCR
 • pcr

Examples

V prosinci jsem se chtěl otestovat PCR a termín byl za 3 dny!

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Výrobce PCR testů straší bububu, protože chce dosáhnout co nejvyššího počtu testování (i antigenního), protože to je gigakšeft, stejně jako očkování.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Tj. člověk s chřipkou fakt na PCR testu pozitivně nevyjde.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Collocations

 • výrobce PCR testů
 • PCR test zjistí
 • PCR test reaguje na
 • PCR test vyjde pozitivně/negativně
 • pozitivní/negativní PCR test

Keyness

 • RT-PCR test: >1000
 • PCR: >1000
 • pcr: 13