Term:Proof of vaccination/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Zaświadczenie o szczepieniu

Normative

Variants and synonyms

 • potwierdzenie szczepienia
 • dowód szczepienia
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19

Encyclopaedic information

Państwo członkowskie [Unii Europejskiej] nie jest zobowiązane do wydania zaświadczenia o szczepieniu w odniesieniu do szczepionki przeciwko COVID-19 niedopuszczonej do stosowania na jego terytorium.

Source:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT

Pola danych wymagane w zaświadczeniu o szczepieniu:

a) nazwisko: nazwisko(-a) i imię (imiona), w takiej kolejności;

b) data urodzenia;

c) choroba lub czynnik chorobotwórczy, której/którego dotyczy szczepienie: COVID-19 (SARS-CoV-2 lub jeden z jego wariantów);

d) szczepionka przeciwko COVID-19 lub profilaktyka COVID-19;

e) nazwa szczepionki przeciwko COVID-19;

f) posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 lub jej producent;

g) numer w serii dawek i łączna liczba dawek w serii;

h) data szczepienia, wskazująca datę ostatniej otrzymanej dawki;

i) państwo członkowskie lub państwo trzecie, w którym podano szczepionkę;

j) wystawca zaświadczenia;

k) niepowtarzalny identyfikator zaświadczenia.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT


Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, zaświadczenia COVID-19 powinny zawierać wyłącznie dane osobowe absolutnie niezbędne do realizacji celu, jakim jest ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii w czasie pandemii COVID-19.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT

Examples

Uczestnicy będą musieli okazać potwierdzenie szczepienia lub ujemny wynik wykonanego niedawno testu.

Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf

Jest to szczególnie ważne, aby umożliwić zainteresowanym osobom korzystanie z interoperacyjnego i uznawanego zaświadczenia o szczepieniu przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL

Jednocześnie państwa członkowskie powinny mieć swobodę wydawania dowodów szczepienia w innych formatach [...], w szczególności do celów medycznych.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL

Wiele państw członkowskich uruchomiło lub planuje uruchomić inicjatywy prowadzące do wystawiania zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL

Wiele państw członkowskich uruchomiło lub planuje uruchomić inicjatywy prowadzące do wydawania zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL

Collocations

 • weryfikacja zaświadczenia o szczepieniu
 • identyfikator zaświadczenia o szczepieniu
 • wystawca zaświadczenia o szczepieniu
 • posiadać zaświadczenie o szczepieniu
 • wydawać zaświadczenie o szczepieniu
 • uzyskać zaświadczenie o szczepieniu
 • okazać potwierdzenie szczepienia
 • uznać dowód szczepienia
 • wydać dowód szczepienia
 • wydać/wystawić zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19

Keyness

 • zaświadczenie o szczepieniu: >1000
 • potwierdzenie szczepienia: >1000
 • dowód szczepienia: 603
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19: >1000

Research

Termin nie występuje w korpusie.

Press

Variants and synonyms

 • paszport szczepień
 • paszport szczepionkowy
 • certyfikat szczepienia

Examples

Jak przyznaje Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu, w internecie roi się od ogłoszeń o fałszywych zaświadczeniach o szczepieniu czy negatywnych wyników testów na COVID-19.

Source: https://tvn24.pl/wroclaw/boleslawiec-pacjentka-szpitala-miala-falszywe-zaswiadczenie-o-szczepieniu-przeciw-covid-19-przyznala-sie-gdy-nie-mogla-juz-oddychac-5492318

Zwrócił uwagę, że w Polsce tzw. paszport covidowy, czyli certyfikat szczepienia przeciw COVID-19 jest bezużyteczny.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-donald-tusk-krytykuje-rzad-za-bezczynnosc-w-walce-z-pandemia-covid-19-5500675

W przypadku braku ważnego paszportu szczepień (UCC) lub analogicznego dokumentu, osoba zostaje poddana kwarantannie przez 10 dni w domu lub innym miejscu zakwaterowania.

Source: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/koronawirus-a-wakacje-2021-obostrzenia-testy-pcr-kwarantanna-gdzie-obowiazuja-grecja-hiszpania-wlochy-egipt-niemcy-chorwacja-tunezja-albania-czechy-slowacja-5117147

Niedzielski odpowiada na pytanie o paszporty szczepionkowe: Używanie słowa "paszport" jest niefortunne, bo to jest odbierane jako pewien dokument, który odbiera możliwość przekraczania granicy, a ten dokument takiego ciężaru gatunkowego nie będzie miał.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-nowe-obostrzenia-konferencja-adama-niedzielskiego-17-marca-5045781

Collocations

 • okazać zaświadczenie o szczepieniu
 • akceptować zaświadczenie o szczepieniu
 • sprawdzać zaświadczenie o szczepieniu
 • fałszywe zaświadczenie o szczepieniu
 • zaświadczenie o szczepieniu jest ważne

Keyness

 • zaświadczenie o szczepieniu: >1000
 • paszport szczepień: 742
 • paszport szczepionkowy: >1000
 • certyfikat szczepienia: 775

Comments

Variants and synonyms

 • paszporty szczepionkowe
 • paszport dla zaszczepionych
 • potwierdzenie szczepienia
 • zaświadczenie COVID-19
 • dowód szczepienia
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19

Description

Ciekawe czy entuzjaści preparatów wiedzą, że ich paszporty mają termin ważności i jak nie zaktualizują będą też traktowani jak niezaszczepieni.

Source: https://pl-pl.facebook.com/

Examples

Kontrole w pociągach czy masz zaświadczenie o szczepieniu . Do szpitala na operację nie wejdziesz bez paszportu covidowego.

Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

Nie masz racji: należy przyjmować do szpitala płaskoziemców zarażonych covidem, ale po przejściu 10-dniowej kwarantanny, albo po okazaniu paszportu kowidowego.

Collocations

 • mieć ważny paszport covidowy
 • przedłużyć ważność paszportu covidowego
 • otrzymać paszport kowidowy
 • okazać paszport kowidowy
 • odświeżyć paszport kowidowy

Keyness

 • zaświadczenie o szczepieniu: >1000
 • paszport covidowy: >1000
 • paszport szczepień: >1000
 • paszporty szczepionkowe: >1000
 • paszport dla zaszczepionych: >1000
 • potwierdzenie szczepienia: >1000
 • zaświadczenie COVID-19: >1000
 • dowód szczepienia: >1000
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19: >1000