Term:Positive/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Dodatni

Normative

Variants and synonyms

 • pozytywny

Definition

Wynik dodatni świadczy o zakażeniu SARS-CoV-2 (...).

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf

Encyclopaedic information

W badaniu chińskim, obejmującym 1 014 pacjentów w Wuhan, u 97% z pozytywnymi wynikami rRT−PCR, w badaniu TK wykazano zapalenie płuc, co wskazywało na wysoką czułość badania TK 57.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji

Source: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/T/D20081570L.pdf

Examples

Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego (zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia.

Source: https://www.gov.pl/attachment/5133f462-f1c5-41c3-b411-621f13382586

W ciągu 14 dni przed wystąpieniem choroby, chory miał kontakt z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, u których choroba została potwierdzona dodatnim wynikiem badania przesiewowego (NAT).

Source: https://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200407_covid-19__pl_2020_03_24.pdf.

Na przykład na etapie kontroli szczególnie ważna może być identyfikacja o wysokim poziomie swoistości osób z wynikiem dodatnim (tj. odróżnienie COVID-19 od innych podobnych, ale mniej niebezpiecznych chorób), aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń dla systemu opieki zdrowotnej.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:122I:FULL&from=GA

Collocations

 • pozytywny wynik testu
 • pozytywny przypadek
 • pozytywny test
 • dodatni wynik testu/badania
 • potwierdzenie wyniku dodatniego
 • RT-PCR dodatni
 • dodatni test
 • dodatni przypadek
 • uzyskać dodatni wynik testu
 • wynik dodatni świadczy o

Keyness

 • dodatni: 289
 • pozytywny: >1000

Research

Variants and synonyms

 • pozytywny

Examples

W ogniskach zakażenia dodatnie wyniki testów antygenowych należy traktować jako prawdziwie dodatnie.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Wyniki fałszywie dodatnie pochodzą głównie z zanieczyszczenia materiału lub jego niewłaściwej identyfikacji.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/2/1.pdf

Collocations

 • wynik (prawdziwie, fałszywie) dodatni/pozytywny
 • dodatni/pozytywny przypadek
 • dodatni test
 • dodatnie przeciwciała
 • dodatnia/pozytywna próbka
 • dodatnia surowica
 • dodatnia odpowiedź immunologiczna

Keyness

 • dodatni: 120
 • pozytywny: <1000

Press

Variants and synonyms

 • pozytywny

Examples

Dane opierają się na podzbiorze próbek pozytywnych pod względem SARS-CoV-2, które zostały zbadane przez grupy laboratoryjne.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-niemczech-lockdown-wydluzony-do-28-marca-blisko-polowa-zakazen-brytyjskim-wariantem-5034750

Według ostatnich danych resortu zdrowia, udział testów dodatnich jest wciąż wysoki i wynosi około 26 proc.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-i-na-swiecie-hiszpania-portugalia-niemcy-czechy-ukraina-wlochy-rosja-jak-poszczegolne-kraje-radza-sobie-z-pandemia-4757312

Łącznie od 1 marca pozytywne testy stwierdzono u 378 700 pacjentów.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-gdzie-najostrzejsze-obostrzenia-4742681

Collocations

 • otrzymać dodatni/pozytywny wynik testu
 • stwierdzić dodatni/pozytywny wynik testu
 • wykazać wynik dodatni/pozytywny
 • (pot.) być pozytywnym/dodatnim

Keyness

 • dodatni: >1000
 • pozytywny: 600

Comments

Variants and synonyms

 • pozytywny

Description

Polacy boją się iść do szpitala, bo testy ( jakie? z soli fizjologicznej??) wychodzą         dodatnie      i są zaliczani do covidowców.

Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

Examples

Czy nie można byłoby wyrywkowo jakiś procent osób z pozytywnym testem PCR zbadać dodatkowo testem antygenowym?

Source:https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

Collocations

 • mieć pozytywny wynik (testu antygenowego)
 • pozytywny wynik testu
 • pozytywny przypadek
 • pozytywny test
 • dodatni wynik testu/badania
 • potwierdzenie wyniku dodatniego
 • dodatni RT-PCR
 • dodatni test
 • dodatni przypadek
 • uzyskać dodatni wynik testu
 • wynik dodatni świadczy o
 • (pot.) być pozytywnym/dodatnim

Keyness

 • pozytywny: >1000
 • dodatni: >1000