Term:Mechanical ventilation/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Mechaniczna wentylacja

Related terms

 • respirator
 • wentylacja nieinwazyjna (NIV)
 • wentylacja inwazyjna

Normative

Variants and synonyms

 • wentylacja mechaniczna
 • wentylacja

Encyclopaedic information

Mechaniczna wentylacja zalecana jest z parametrami takimi jak rekomendowane w ARDS wywołanym innymi stanami chorobowymi, to jest z objętością oddechową (VT) na niskim poziomie – 4-8 ml/kg należnej masy ciała i nie przekraczanie ciśnienia szczytowego plateau 30 cm H2O.

Source: https://zakazny.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zalacznik_2_-_Zalecenia_dotyczace_opieki_nad_pacjentem_z_choroba_koronawirusowa_v_10_221020.pdf

W sytuacjach, w których wentylacja mechaniczna może być niedostępna, u noworodków i dzieci z ciężką hipoksemią można zastosować donosowo BCPAP, co może stanowić łatwiej dostępną alternatywę w warunkach ograniczonych zasobów

Source: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331809/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Examples

W sytuacji hipoksemii opornej na leczenie zalecana jest wentylacja mechaniczna w pozycji na brzuchu (prone position) przez 12 do 16 godzin na dobę jeśli pozwalają na to siły i środki oddziału.

Source: https://zakazny.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zalacznik_2_-_Zalecenia_dotyczace_opieki_nad_pacjentem_z_choroba_koronawirusowa_v_10_221020.pdf

Wysoko przepływowa terapia donosowa (HFNO) lub wentylacja nieinwazyjna (NIV) powinny być stosowane tylko u wybranych pacjentów z hipoksemiczną niewydolnością oddechową.

Source: ro_stanowisko_covid19

U pacjentów z niestabilnością hemodynamiczną, niewydolnością wielonarządową lub nieprawidłowym stanem psychicznym raczej nie należy stosować NIV zamiast innych opcji, takich jak wentylacja inwazyjna.

Source: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331809/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Collocations

 • poddać nieinwazyjnej wentylacji
 • wymagać mechanicznej wentylacji
 • stosować wentylację mechaniczną
 • wskazania do wentylacji mechanicznej

Keyness

 • mechaniczna wentylacja: 284
 • wentylacja mechaniczna: >1000
 • wentylacja nieinwazyjna (NIV): >1000
 • wentylacja inwazyjna: 923
 • wentylacja: 362

Research

Examples

Nie stwierdzono jednak istotnego wpływu obecnego palenia na wyniki szpitalne (progresję choroby, przyjęcie na oddział intensywnej terapii, potrzebę mechanicznej wentylacji czy śmiertelność).

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-smoker-s-paradox-during-the-covid-19-pandemic-the-influence-of-smoking-and-vaping-on-the-incidence-and-course-of-sars-cov-2-virus-infection-as-well-as-possibility-of-using-nicotine-in-the-treatment-of-covid-19-review-of-the-literature-paradoks-palacza?lang=pl

Collocations

 • potrzeba mechanicznej wentylacji
 • (stan) wymagający mechanicznej wentylacji
 • wymagać mechanicznej wentylacji
 • (osoby) poddawane mechanicznej wentylacji

Keyness

 • mechaniczna wentylacja: 395
 • potrzeba mechanicznej wentylacji: 608

Press

Termin nie występuje w korpusie.

Comments

Termin nie występuje w korpusie.