Term:Infection rate/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Wskaźnik zakażeń

Related terms

 • superroznosiciel
 • wskaźnik umieralności

Normative

Variants and synonyms

 • liczba zakażeń
 • liczba zachorowań
 • współczynnik zachorowalności
 • zachorowalność

Encyclopaedic information

Stwierdza się niską zachorowalność dzieci (ok. 2% wszystkich przypadków), u których przebieg jest najczęściej łagodny.

Source:https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020.pdf


Obszary o wysokiej zachorowalności – obszary o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf

Examples

Ze względu na niski wskaźnik zakażeń na obszarach zaklasyfikowanych jako "pomarańczowe" osoby podróżujące z takich obszarów nie powinny być obejmowane obowiązkiem kwarantanny lub samoizolacji.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0961&from=IT

Lokalne i krajowe dane dotyczące częstości występowania i zachorowalności będą w dalszym ciągu podstawą do świadczenia usług zgodnie z zaleceniami organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym w danym kraju.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf

W Niemczech stwierdzono występowanie wszystkich powyższych wariantów, w związku z czym oczekuje się, że dojdzie do większej liczby zakażeń oraz ognisk epidemii.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf

Duża liczba zachorowań na COVID-19 wśród wszystkich grup wiekowych wymusiła skoncentrowanie opieki na pacjentów infekcyjnych.

Source:https://klrwp.pl/strona/825/bilanse-dzieci/pl

Należy ustanowić wspólne unijne podejście do definiowania współczynnika zachorowalności.

Source https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf

Collocations

 • liczba zachorowań na
 • redukcja liczby zachorowań
 • wzrost liczby zachorowań
 • wysoka/niska zachorowalność
 • zmniejszyć zachorowalność
 • chronić przed zachorowalnością
 • niski wskaźnik zakażeń

Keyness

 • wskaźnik zakażeń: >1000
 • liczba zakażeń: >1000
 • liczba zachorowań: >1000
 • współczynnik zachorowalności: >1000
 • zachorowalność: >1000

Research

Variants and synonyms

 • wskaźnik zachorowań
 • wskaźnik przypadków (COVID-19)
 • wskaźnik zachorowalności
 • wykładnik przebytych zakażeń (COVID-19)
 • zachorowalność (na COVID-19)
 • trend zachorowań
 • trend zapadalności (COVID-19)
 • zapadalność
 • zapadalność zakażenia
 • liczba przypadków (COVID-19)
 • liczba przypadków zakażeń
 • liczba (zdiagnozowanych/ zarejestrowanych) zakażeń
 • liczba (osób) zakażonych (SARS-CoV-2)
 • liczba chorych
 • liczba zachorowań
 • zachorowania
 • odsetek zachorowań
 • skala zakażeń
 • prewalencja (COVID-19)
 • częstość występowania (COVID-19)

Definition/description

Wykorzystano także dzienną liczbę nowych zarejestrowanych przypadków COVID-19 ( zapadalność).

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/trends-in-interest-of-covid-19-on-polish-internet-trendy-w-zainteresowaniu-tematem-covid-19-w-polskim-internecie?lang=pl

Examples

(...) stwierdzono, że średni wskaźnik zachorowań na populację jest wyższy w krajach półkuli północnej (...)

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-influence-of-vaccination-against-tuberculosis-with-the-bacillus-calmette-guerin-bcg-vaccine-on-covid-19-incidence-and-mortality-review-of-the-literature-wplyw-szczepienia-przeciwko-gruzlicy-szczepionka-bacillus-calmette-guerin-bcg-na-zachorowania-i-um?lang=pl

(...) testowaniu antygenowemu (...) przypisuje się niemal 50% spadek tygodniowego wskaźnika przypadków COVID-19 (...)

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Poza tym jest mało prawdopodobne, (...) że podana kilkadziesiąt lat temu [szczepionka BCG] (...) poprawi wskaźniki zachorowalności i umieralności z powodu COVID-19.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-influence-of-vaccination-against-tuberculosis-with-the-bacillus-calmette-guerin-bcg-vaccine-on-covid-19-incidence-and-mortality-review-of-the-literature-wplyw-szczepienia-przeciwko-gruzlicy-szczepionka-bacillus-calmette-guerin-bcg-na-zachorowania-i-um?lang=pl

Przeprowadzono badanie (...) ukierunkowane na ocenę prewalencji w tej populacji swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, jako wykładnika przebytych zakażeń COVID-19 po pierwszych trzech miesiącach pandemii w Polsce.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/1.pdf

Jest więc mało prawdopodobne, aby zwiększona zachorowalność mężczyzn i starszych pacjentów na COVID-19 wynikała z różnic w podstawowym poziomie ekspresji ACE2 w płucach.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-smoker-s-paradox-during-the-covid-19-pandemic-the-influence-of-smoking-and-vaping-on-the-incidence-and-course-of-sars-cov-2-virus-infection-as-well-as-possibility-of-using-nicotine-in-the-treatment-of-covid-19-review-of-the-literature-paradoks-palacza?lang=pl

Dodatkowo możliwe jest identyfikowanie grup ryzyka i trendów zachorowań w tych grupach, m.in. monitorowanie liczby zakażonych pracowników ochrony zdrowia oraz skuteczność zastosowanych środków powstrzymujących szerzenie się zakażeń.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/covid-19-module-in-srwe-system-application-and-use-in-epidemiological-surveillance-and-reporting-to-international-institutions-modul-covid-19-w-srwe-zastosowanie-i-wykorzystanie-w-nadzorze-epidemiologicznym-oraz-raportowaniu-do-instytucji-miedzynarodowych?lang=pl

Pomimo opóźnień w rejestracji danych indywidualnych moduł COVID-19 spełnia rolę narzędzia do realizacji podstawowych celów nadzoru bieżącego - pozwala, choć niestety nie w czasie rzeczywistym, na monitorowanie trendu zapadalności oraz geograficznego rozpowszechnienia zakażeń COVID-19.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/covid-19-module-in-srwe-system-application-and-use-in-epidemiological-surveillance-and-reporting-to-international-institutions-modul-covid-19-w-srwe-zastosowanie-i-wykorzystanie-w-nadzorze-epidemiologicznym-oraz-raportowaniu-do-instytucji-miedzynarodowych?lang=pl

(...) zamierzali sprawdzić powiązanie między rozpowszechnieniem palenia a zapadalnością i śmiertelnością z powodu COVID-19 w 38 europejskich krajach.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-smoker-s-paradox-during-the-covid-19-pandemic-the-influence-of-smoking-and-vaping-on-the-incidence-and-course-of-sars-cov-2-virus-infection-as-well-as-possibility-of-using-nicotine-in-the-treatment-of-covid-19-review-of-the-literature-paradoks-palacza?lang=pl

Zauważyliśmy bardzo niskie lub nawet ujemne korelacje między wyszukiwaniem potocznego terminu "maska antywirusowa" w Google, encyklopedyczną definicją z Wikipedii "SARS-CoV-2", a także oficjalną raportowaną surową zapadalnością zakażenia.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/trends-in-interest-of-covid-19-on-polish-internet-trendy-w-zainteresowaniu-tematem-covid-19-w-polskim-internecie?lang=pl

Zaobserwowano, że kraje o większej liczbie palaczy cechowały się obecnością mniejszej liczby przypadków COVID-19 na milion osób.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/the-smoker-s-paradox-during-the-covid-19-pandemic-the-influence-of-smoking-and-vaping-on-the-incidence-and-course-of-sars-cov-2-virus-infection-as-well-as-possibility-of-using-nicotine-in-the-treatment-of-covid-19-review-of-the-literature-paradoks-palacza?lang=pl

Celem pracy była (...) analiza wpływu wzrastającej liczby przypadków zakażeń SARS-CoV-2 na raportowaną do służb sanitarnych zapadalność na kzm [kleszczowe zapalenie mózgu].

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/epidemiology-of-tick-borne-encephalitis-in-poland-2010-2019-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-notified-incidence-of-the-disease-epidemiologia-kleszczowego-zapalenia-mozgu-w-polsce-w-latach-2010-2019-i-wplyw-pandemii-covid-19-na-raportowana-za?lang=pl

(...) wiadomo, że liczba zakażeń wykryta na podstawie populacyjnych badań serologicznych była około 40-krotnie wyższa niż liczba zakażeń rozpoznanych na podstawie badań RT-PCR.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/1.pdf

Informacje o liczbie zdiagnozowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 czerpano z raportów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/epidemiology-of-tick-borne-encephalitis-in-poland-2010-2019-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-notified-incidence-of-the-disease-epidemiologia-kleszczowego-zapalenia-mozgu-w-polsce-w-latach-2010-2019-i-wplyw-pandemii-covid-19-na-raportowana-za?lang=pl

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na korelację pomiędzy liczbą zakażonych a liczbą osób w populacji danego regionu, u których stwierdzono przeciwciała.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/1.pdf

Błyskawicznie narastająca liczba chorych w Wuhan oraz odnotowanie (...) pierwszego zgonu z powodu SARS-CoV-2 doprowadziły do wdrożenia radykalnych środków (...)

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/covid-19-module-in-srwe-system-application-and-use-in-epidemiological-surveillance-and-reporting-to-international-institutions-modul-covid-19-w-srwe-zastosowanie-i-wykorzystanie-w-nadzorze-epidemiologicznym-oraz-raportowaniu-do-instytucji-miedzynarodowych?lang=pl

Wraz ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19 w 2020 roku notowano spadek liczby raportowanych przypadków kzm [kleszczowego zapalenia mózgu].

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/epidemiology-of-tick-borne-encephalitis-in-poland-2010-2019-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-notified-incidence-of-the-disease-epidemiologia-kleszczowego-zapalenia-mozgu-w-polsce-w-latach-2010-2019-i-wplyw-pandemii-covid-19-na-raportowana-za?lang=pl

W 2020 roku w Polsce od miesiąca sierpnia obserwowano systematyczny wzrost zachorowań na chorobę COVID-19.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/epidemiology-of-tick-borne-encephalitis-in-poland-2010-2019-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-notified-incidence-of-the-disease-epidemiologia-kleszczowego-zapalenia-mozgu-w-polsce-w-latach-2010-2019-i-wplyw-pandemii-covid-19-na-raportowana-za?lang=pl

(...) nie można mówić o występowaniu zjawiska odporności populacyjnej – nawet w krajach o wysokim odsetku zachorowań.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/1.pdf

(...) nie wiadomo (...) jaka jest rzeczywista skala zakażeń wśród personelu medycznego w Polsce.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/4/1.pdf

Komisja Europejska zaleca także rozważenie zastosowania tych testów w badaniach określonych społeczności lub populacji, w których prewalencja COVID-19 jest wysoka.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/5/4.pdf

Jeszcze inne możliwe użycie testów antygenowych polega, według WHO, na monitorowaniu trendów w częstości występowania COVID-19 w różnych społecznościach (...)

Source: https://evereth.pl/covid-19-mozliwe-zastosowania-testow-antygenowych-w-swietle-zalecen-towarzystw-naukowych-i-agend-rzadowych/

Collocations

 • rzeczywista liczba zakażeń
 • narastającą liczba zachorowań (na COVID-19)
 • liczbie zdiagnozowanych zakażeń
 • narastająca liczba zachorowań
 • wzrost liczby zachorowań
 • spadek liczby zachorowań
 • zwiększona zachorowalność (na COVID-19)
 • raportowana zapadalność zakażenia
 • surowa zapadalność zakażenia
 • dzienna liczba przypadków (COVID-19)
 • średnia liczba przypadków (COVID-19/ zachorowań na COVID-19)
 • mniejsza liczba przypadków COVID-19

Keyness

 • zapadalność: 47
 • prewalencja (COVID-19): 68, 239
 • zachorowalność (na COVID-19): 70
 • liczba (zdiagnozowanych/ zarejestrowanych) zakażeń: 166
 • zachorowanie: 168
 • liczba zachorowań: 173
 • liczba przypadków zakażeń: 327
 • liczba przypadków COVID-19: 480
 • trend zachorowań: 675
 • wskaźnik zachorowań: >1000
 • wskaźnik przypadków (COVID-19): >1000
 • wskaźnik zachorowalności: >1000
 • wykładnik przebytych zakażeń (COVID-19): >1000
 • trend zapadalności (COVID-19): >1000
 • zapadalność zakażenia: >1000
 • liczba zakażonych: >1000
 • liczba chorych: >1000
 • odsetek zachorowań: >1000
 • skala zakażeń: >1000
 • częstość występowania (COVID-19): >1000

Note

Kategoria keyness (zwłaszcza przy terminie zapadalność) może być nieco zawyżona m.in. ze względu na obecność tekstu traktującego o kleszczowym zapaleniu mózgu (kzm) w korpusie oraz innych tekstów przywołujących różne choroby zakaźne.

Press

Variants and synonyms

 • zachorowalność
 • wskaźnik zachorowalności
 • liczba zachorowań
 • liczba zakażeń
 • liczba przypadków (zachorowań)
 • liczba chorych

Examples

Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy wskaźniki zakażeń biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.

Source: https://tvn24.pl/swiat/pfizer-szczepionka-na-koronawirusa-skuteczna-w-90-procentach-kiedy-ruszy-produkcja-4746255

To, że Mazowsze ma jeden z najwyższych poziomów zaszczepienia w kraju i jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności, wynika m.in. z dość dużej liczby mieszkańców wschodnich regionów kraju pracujących i podróżujących do Warszawy.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861

Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, w tym tygodniu w Europie odnotowano najwyższą tygodniową zachorowalność na COVID-19 od początku pandemii.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-wzrosty-zakazen-we-francji-wloszech-i-rumunii-hiszpania-wydluza-stan-zagrozenia-epidemicznego-4736336

Niedzielski dodał, że obecny spadek liczby zachorowań jest związany z okresem świątecznym.

Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-obostrzenia-przedluzone-do-18-kwietnia-5062448

Po gwałtownym wzroście liczby zakażeń w październiku rząd w listopadzie wprowadził ogólnokrajowy lockdown, który miał zostać zniesiony z końcem tego miesiąca.

Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-i-na-swiecie-hiszpania-portugalia-niemcy-czechy-ukraina-wlochy-rosja-jak-poszczegolne-kraje-radza-sobie-z-pandemia-4757312

W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa, wprowadzono ponownie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych, np. sklepach.

Source: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/wakacje-a-koronawirus-restrykcje-i-obostrzenia-w-grecji-na-cyprze-w-hiszpanii-portugalii-we-wloszech-w-chorwacji-4665898

(...) Rząd planuje powrót do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą oraz zieloną, obejmującą powiaty z najniższą liczbą chorych.

Source: https://tvn24.pl/polska/boze-narodzenie-2020-jakie-obostrzenia-w-czasie-pandemii-covid-19-4757709

Collocations

 • odnotować wysoką/niską liczbę zakażeń
 • zahamować liczbę zachorowań
 • spłaszczyć liczbę zachorowań
 • liczba zakażeń wzrosła
 • liczba zakażeń spadła
 • liczba chorych maleje
 • spadek liczby zakażeń
 • wzrost liczby zakażeń
 • stabilizacja liczby zakażeń
 • dobowa liczba zakażeń
 • średnia dzienna liczba zakażeń
 • rosnąca liczba chorych

Keyness

 • wskaźnik zakażeń: 342
 • zachorowalność: 392
 • wskaźnik zachorowalności: >1000
 • liczba zachorowań: 69
 • liczba zakażeń: 2
 • liczba przypadków: 213
 • liczba przypadków zachorowań: >1000
 • liczba chorych: 305

Comments

Variants and synonyms

 • liczba infekcji
 • liczba zachorowań
 • liczba zakażeń
 • zachorowalność

Description

Czteroczęściowe opracowanie pt. "Maski, fałszywe zabezpieczenie i prawdziwe niebezpieczeństwo" wskazuje na wyniki badań ukazujących, że wprowadzony w 2020 roku obowiązek używania masek zasłaniających usta i nos, nie tylko nie przyczynił się do redukcji zachorowań na Covid-19, lecz masowe używanie masek było wprost odpowiedzialne za możliwość zwiększenia się liczby infekcji wirusem SARS-COV-2 i zachorowalność na Covid-19. [...] Porównując poszczególne państwa i ich rygory oraz dyscyplinę społeczną nakładania maseczek, po 3 miesiącach ponownie przyjrzano się statystykom z tych państw i wyłonił się bardzo charakterystyczny związek: tam gdzie wskaźnik procentowy noszenia maseczek był największy, tam po kilku miesiącach wzrosła liczba infekcji, a tam gdzie wskaźnik był najmniejszy, liczba infekcji zmalała.

Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8100444,andrusiewicz-trwa-dyskusja-o-jakosci-zaslaniania-nosa-ust.html

Examples

Pod koniec sierpnia upierali się, że uczniowie wracają do szkół i od września notowano już liczbę zakażeń liczoną w pojedynczych tysiącach.

Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html

W żadnym z badanych obszarów (państwa, stany USA, metropolie amerykańskie), gdzie wprowadzono obowiązek noszenia masek nie zanotowano zmniejszenia się liczby infekcji.

Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8100432,horban-niedzielski-obowiazek-noszenia-maseczek-chirurgicznych-koronawirus-rozporzadzenie.html

Jeśli biznes ma się kręcić, to po stronie wpływów wymagana jest wysoka zachorowalność, a po stronie wydatków pozorna opieka medyczna nie generująca uzasadnionych merytorycznie kosztów.

Source: comments section of: https://wyborcza.pl/

Collocations

 • zwiększony wskaźnik zachorowań
 • wskaźnik zachorowań rośnie/wzrasta/spada/maleje
 • zachorowalność na covid
 • zachorowalność z powodu covid
 • wysoka zachorowalność

Keyness

 • liczba infekcji: 55
 • liczba zachorowań: 128
 • liczba zakażeń: 11
 • zachorowalność: 208