Term:Hospitalization/pl

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Hospitalizacja

Related terms

 • ciężki przebieg COVID-19
 • niewydolność oddechowa
 • oddział intensywnej terapii
 • ozdrowieniec
 • respirator
 • tlenoterapia
 • wentylacja inwazyjna
 • wentylacja mechaniczna
 • wentylacja nieinwazyjna

Normative

Variants and synonyms

 • leczenie szpitalne
 • przyjęcie do szpitala
 • trafić do szpitala

Encyclopaedic information

Przedłużona hospitalizacja pacjentów z COVID-19 sprzyja kolonizacji i rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Source: https://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200407_covid-19__pl_2020_03_24.pdf

Wskazania do hospitalizacji zależą od stanu klinicznego, wieku dziecka i chorób towarzyszących.

Source: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Postępowanie-z-dzieckiem-z-C19-Przegląd-Pediatryczny-2020.pdf

Examples

W badaniu z Chin z udziałem 1 099 hospitalizowanych pacjentów gorączkę obserwowano tylko u 44% pacjentów przy przyjęciu do szpitala, a u 89% w trakcie hospitalizacji.

Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11-1.pdf

Hipoksemia jest wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności.

Source: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf

Opiekę w warunkach domowych można również rozważyć w sytuacji, w której leczenie szpitalne jest niemożliwe lub niebezpieczne (np. z powodu ograniczonej liczby miejsc lub niewystarczających zasobów do sprawowania opieki w szpitalu).

Source: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixidil7sj1AhX6RvEDHc3_B6YQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F786799ad-e041-4beb-a5c3-7edd5df9874e&usg=AOvVaw2c6B5_154BYHR9eNvzit-M

Może o tym świadczyć na przykład trwałe zmniejszenie liczby nowych zakażeń, przyjęć do szpitala oraz pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:126:FULL&from=IT

W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie skutecznego leczenia.

Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu

Collocations

 • przedłużona hospitalizacja
 • wymagać hospitalizacji
 • przymusowa hospitalizacja
 • przebyć hospitalizację
 • konieczna hospitalizacja
 • wczesna hospitalizacja
 • zakończyć hospitalizację
 • zapewnić hospitalizację
 • wskazania do hospitalizacji
 • zgoda na hospitalizację

Keyness

 • hospitalizacja: 104
 • leczenie szpitalne: >1000
 • przyjęcie do szpitala
 • trafić do szpitala

Research

Variants and synonyms

 • przyjęcie do szpitala

Examples

Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni hospitalizacji w oddziałach szpitalnych w trakcie pandemii wyniosło 27,4.

Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/3/1.pdf

Wszystkie osoby ewakuowane poddano hospitalizacji oraz wykluczono zakażenie SARS-CoV-2 na podstawie wyników przeprowadzonych badań molekularnych.

Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336

Jak powinno się zatem postępować przy przyjęciu do szpitala dziecka bez objawów wskazujących na COVID-19 oraz z ujemnym wywiadem epidemiologicznym?

Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf

Collocations

 • (osoba, pacjent, objaw choroby) wymaga hospitalizacji
 • poddać kogoś hospitalizacji
 • być narażonym na hospitalizację
 • przyczyny hospitalizacji
 • koszt hospitalizacji
 • liczba hospitalizacji
 • czas hospitalizacji
 • prawdopodobieństwo, możliwość hospitalizacji
 • (liczba) osobodni hospitalizacji
 • bezpieczeństwo hospitalizacji
 • planowa hospitalizacja

Keyness

 • hospitalizacja: 137
 • przyjęcie do szpitala: >1000

Press

Variants and synonyms

 • pobyt w szpitalu

Examples

Z danych Public Health England wynika, że dwie dawki niemal całkowicie chronią przed hospitalizacją w razie zakażenia wariantem Delta wirusa.

Source: https://tvn24.pl/swiat/wariant-delta-koronawirusa-objawy-szczepionki-przypadki-w-polsce-5122689

Gdy liczba wymagających hospitalizacji przekroczy kilkaset osób, katastrofalny stan publicznej służby zdrowia musi się ujawnić poprzez jej niezdolność do podejmowania skutecznych działań.

Source: https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/epidemie-przynosily-historyczne-zmiany-co-zmieni-koronawirus,261,4560

Collocations

 • zakończyć hospitalizację
 • wymagać hospitalizacji
 • obowiązek hospitalizacji
 • wskaźnik hospitalizacji
 • poziom hospitalizacji
 • ryzyko hospitalizacji
 • zapotrzebowanie na hospitalizację

Keyness

 • hospitalizacja: 76

Comments

Variants and synonyms

 • trafić do szpitala
 • leczenie szpitalne
 • przyjęcie do szpitala
 • pobyt w szpitalu

Examples

Powinni płacić za hospitalizację baranie łby.

Source: Facebook

Liczba zachorowań rośnie gwałtownie, załóżmy optymistycznie, że tylko 1% najcięższych przypadków wymaga hospitalizacji załóżmy ze tylko 25 000 000 Polaków łapie ten wirus. Nagle do szpitali trafia 250 000 ludzi ekstra.

Source: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25826860,wszyscy-bedziemy-chorzy-nie-na-koronawirusa-a-na-depresje.html

Collocations

 • (ktoś) wymaga hospitalizacji
 • podlegać hospitalizacji

Keyness

 • hospitalizacja: 351
 • trafić do szpitala: >1000
 • leczenie szpitalne: 712
 • przyjęcie do szpitala: >1000
 • pobyt w szpitalu: >1000
 • (ktoś) wymaga hospitalizacji: >1000
 • podlegać hospitalizacji: >1000

Note

Z pojęciem "hospitalizacja" łączy się również termin „hospitalizowany/-ni”, który jest używany zdecydowanie częściej.