Term:Face mask/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Respirátor

Related terms

Normative

Definition

Bezpečnostní opatření pro zabránění vzdušnému přenosu zahrnují používání respirátorů N95, FFP2 nebo FFP3 nebo roušek odpovídající úrovně, rukavic, pláště a ochrany očí (brýle nebo štít).

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/07-Pokyny-pro-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-dlouhodob%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf

Encyclopaedic information

[...] Respirátory třídy FFP2 splňují evropské normy instituce European Committee for Standards. [...]

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/SSC-guidelines-covid19-1.pdf

Examples

Pro zdravotnické pracovníky poskytující běžnou péči pro neventilované pacienty s COVID-19 navrhujeme používat chirurgické roušky místo respirátorů.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/SSC-guidelines-covid19-1.pdf

K ochraně lze využít ústních chirurgických roušek nebo respirátorů různé úrovně ochrany.

Source: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Doporu%C4%8Den%C3%AD-k-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-ochran%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-a-pom%C5%AFcek-a-doporu%C4%8Den%C3%A9-t%C5%99%C3%ADdy-ochrany-pro-zdravotnick%C3%A9-pracovn%C3%ADky-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-v%C3%BDskytu-epidemie-infek%C4%8Dn%C3%ADho-onemocn%C4%9Bn%C3%AD.pdf

Klíčovým hlediskem bezpečného dlouhodobého použití je, že respirátor si musí zachovat své vlastnosti a funkci.

Source: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Doporu%C4%8Den%C3%AD-k-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-ochran%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-a-pom%C5%AFcek-a-doporu%C4%8Den%C3%A9-t%C5%99%C3%ADdy-ochrany-pro-zdravotnick%C3%A9-pracovn%C3%ADky-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-v%C3%BDskytu-epidemie-infek%C4%8Dn%C3%ADho-onemocn%C4%9Bn%C3%AD.pdf

Collocations

 • částicový respirátor
 • nosit respirátor
 • používat respirátor
 • respirátor třídy

Keyness

 • respirátor: 38
 • částicový respirátor: 867
 • respirátor třídy: 736

Note

1) Respirátor v češtině převažuje ve významu face covering (v jiných jazycích jako přístroj v nemocnici).

2) V České republice máme ze zákona povinnost nosit respirátor FFP2 nebo jeho ekvivalent bez výfukového ventilu. V ČR je respirační rouška N95 (tzn. s ochranným filtrem KN95) equivalentem respirátoru FFP2.

Research

Variants and synonyms

 • respirátor
 • ochranná pomůcka
 • osobní ochranný prostředek
 • ochranný prostředek dýchacích cest
 • rouška
 • ústenka

Definition/description

Respirátory jsou ochranné pomůcky, které splňují normy průchodu pevných částic a aerosolů.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Respirátor chrání před vdechnutím kapének i malých vzduchem přenosných částic, avšak na rozdíl od roušek je před užitím nutná zkouška přiléhavosti.

Source: https://www.infekce.cz/Covid2019/Covid19-CLC20.pdf

Examples

Samotný průběh pitvy je poté veden ve zvýšeném hygienickém režimu s užitím povinných osobních ochranných prostředků, které představuje jednorázový empír, brýle nebo ochranný štít, respirátor třídy filtering face piece 3 (FFP3) a dva páry ochranných rukavic.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Ze strany Ministerstva zdravotnictví byla postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijata ochranná opatření regulující cestování a vstup osob na území České republiky ze zahraničí a dále postupem podle § 69 odst. 1 písm. b), i) a odst. 2 tohoto zákona tzv. mimořádná opatření s povinností nosit ochranné prostředky dýchacích cest jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šála nebo jiné prostředky

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/pracovni-lekarstvi/2020-3-4-5/onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani-prvotni-uvahy-lekarske-i-pravnicke-pravni-stav-k-31-12-2020-126003

Respirátory se označují N95 v USA, FFP2 v EU (norma EN 149:2001+A1:2009), KN95 v Číně, a musí odfiltrovat nejméně 95 % olejových kapének nebo částic NaCl o velikosti 0,075 mikrometru.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Respirátor jako vyšší stupeň ochrany chrání před vdechnutím kapének i malých částic.

Source: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum01-2020/fr_2020_suppl1_covid-19.pdf

Při práci v laminárním boxu podle doporučení ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) nejsou vyžadovány respirátory FFP2 a FFP3.

Source: https://www.researchgate.net/publication/342322767_Koronavirus_SARS-CoV-2_v_povrchovych_a_odpadnich_vodach

Collocations

 • certifikovaný respirátor
 • respirátor FFP2
 • respirátor N95
 • respirátor FFP3
 • respirátor třídy (FFP2/FFP3)
 • nošení roušek
 • chirurgická rouška/ústenka
 • rouška nebo respirátor

Keyness

respirátor: 90

ochranná pomůcka: 187

osobní ochranný prostředek: 109

ochranný prostředek dýchacích cest: >1000

rouška: 642

ústenka: 790

Note

Sousloví ochranná pomůcka, osobní ochranný prostředek a ochranný prostředek dýchacích cest jsou významově nadřazená výrazům respirátor, rouška a ústenka. Výrazy rouška (příp. ústenka) a respirátor nejsou zcela synonymní, jedná se o odlišné typy ochranného prostředku dýchacích cest, všechny tyto výrazy jsou však ekvivalentem anglického face mask (face covering).

Press

Variants and synonyms

 • rouška
 • polomaska
 • (ústenka)

Description

Respirátorů je řada druhů podle toho, jak drobné částice umí filtrovat.

Source: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/pandemie-luskouni-ci-respirator.A210222_131119_ln-zajimavosti_ape

Examples

Roušky a respirátory – kde je musíte nosit a jaké jsou výjimky.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/aktualni-opatreni-covid-145755

Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/aktualni-opatreni-covid-145755

Pro lékaře a zdravotníky je velmi důležité, aby jim respirátor dokonale padl.

Source: https://sdeleni.idnes.cz/zlin/vedeme-narocny-boj-s-virem-i-byrokracii.A211101_145538_zlin-sdeleni_hradr

Vedle klasických respirátorů je možné sáhnout i po respirátorech, někdy též polomaskách, z nanovlákna.

Source: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/ochrana-proti-koronaviru-respirator-rouska.A201221_105329_zdravi_pet

Nezapomeňte přitom na dostatečnou výbavu stran ústenek, ať při nákupech nejste jako Pantáta Bezroušek.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/harantena-domolena-koronaspek-nebo-zoompacky-co-pandemie-provedla-jazyku-118903

Collocations

 • rouška + respirátor (roušky a respirátory)
 • nasazený + respirátor
 • povinný + respirátor
 • respirátor + chránit (respirátor chrání)

Keyness

 • respirátor: 2
 • polomaska: 494
 • ústenka: 118

Note

Respirátor a rouška (a (ústenka) nejsou vždy záměnné, jakkoli se často objevují v kolokacích (i juxtapozičně). Někdy ovšem v praxi jeden výraz zastupuje druhý (rouška pravděpodobně více v roli zastupujícího než zastupovaného).

Comments

Variants and synonyms

 • respirator
 • rouška
 • rouska
 • respík (very informal, very infrequent)

Examples

Tak omezíme sport a všem oslabíme imunity a plíce dlouhodobým nošením respirátorů ... Ty fungovat mohou, ale jednak jen v konkrétních podmínkách, opravdu ne v pracovním provozu kde se fyzicky pracuje nebo celý den v lavici v jedné třídě.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Proc teda nechate lidi dusit v respiratorech a rouskach ? Evidentne nepomahaji.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Bojíš-li se né očkovaný,rýmičky.Chraň se sám rouškou, či respíkem a mě nech laskavě volně dýchat(vždyť podle vás stejně zakrývání úst nefunguje), nech mě žít!

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Collocations

 • nosit respirátor/roušku

Keyness

 • respirátor: 35
 • respirator: 75
 • rouška: 47
 • rouska: 455
 • respík: >1000