Term:Close contact/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Blízký kontakt

Related terms

Normative

Definition

Blízký kontakt ve škole: Kterýkoli žák nebo zaměstnanec školy, který byl ve stejném uzavřeném prostoru jako níže uvedený případ NEBO s ním byl v přímém fyzickém kontaktu: • potvrzený případ COVID-19 ve školním prostředí (zařízení nebo školním dopravním prostředku) během symptomatického období nebo 2 dny před nástupem příznaků nebo 14 dnů po nástupu příznaků u primárního / koprimárního případu nebo • potvrzený asymptomatický případ COVID-19 s dobou expozice 2 dny před odebráním vzorku danému případu až po 14 dnů po datu, kdy byl vzorek vedoucí k potvrzení odebrán.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/04-Protokol-pro-pruzkum-prenosu-COVID-19-ve-skolach.pdf

Encyclopaedic information

Důkazy také naznačují, že virus se šíří hlavně mezi osobami v blízkém kontaktu, obvykle do 1 metru (krátká vzdálenost).

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/01-Kontrola-a-prevence-infekci-behem-zdravotni-pece.pdf

(K příkladům blízkého kontaktu patří spolužáci, kteří měli s primárním alespoň jednu společnou vyučovací hodinu, učitelé, kteří ve třídě s primárním případem přednášeli, členové stejné studijní skupiny, kolegové, kteří měli ve třídě s primárním případem alespoň jednu hodinu, společné studijní materiály sdílené s primárním případem, aktivity uvnitř budovy v rámci stejné skupiny hudební výchova / sborový zpěv, venkovní aktivity ve stejné skupině jako společné přestávky dětí jedné nebo více tříd, společný dopravní prostředek atd.)

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/04-Protokol-pro-pruzkum-prenosu-COVID-19-ve-skolach.pdf

Examples

Pokud se u zaměstnance potvrdí nákaza COVID-19, je třeba uvědomit všechny blízké kontakty nakažené osoby, aby mohli také zavést opatření pro minimalizaci rizika dalšího šíření.

Source: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/07-Pokyny-pro-potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-podniky.pdf

Collocations

  • blízký kontakt s (potvrzeným) případem

Keyness

  • blízký kontakt: 107

Research

Examples

Tento soubor zahrnoval 1178 infikovaných osob a 15 648 jejich blízkých kontaktů.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/jaka-je-imunita-stredoskolskych-studentu-vuci-koronaviru-127893

Collocations

v blízkém kontaktu s (pozitivními pacienty)

Keyness

>1000

Press

Examples

K přenosu většinou došlo při blízkém kontaktu s nakaženými.

Source: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/nakazu-koronavirem-zjisti-jen-test-priznaky-jsou-podobne-chripce-40311326

Keyness

  • blízký kontakt: >1000

Note

Blízký kontakt v praxi označuje též osobu, kterou lze z povahy výrazu považovat za rizikovou (riziku vystavenou i riziko představující.)

Comments

Examples

Třeba u následující studie byla míra přenosu na 26% neočkovaných blízkých kontaktů a 11% očkovaných.

Source: https://www.seznamzpravy.cz/

Keyness

  • blízký kontakt: >1000

Note

"Blízký kontakt" se v korpusu vyskytuje jen jedenkrát.