Term:Asymptomatic/cz

From TermiKnowledge
Jump to navigation Jump to search

Asymptomatický

Related terms

Normative

Note

Tento koncept není doložen v korpusu.

Research

Variants and synonyms

 • asymptomatický
 • bezpříznakový
 • bez příznaků

Definition/description

Asymptomatická infekce: Pacienti s pozitivním výsledkem testu prokazujícím přítomnost virové RNA či antigenu, bez symptomů onemocnění

Source: https://bulovka.cz/wp-content/uploads/2020/11/FARMAKOTERAPEUTICKE_REVUE_COVID_19.pdf

Examples

Podíl asymptomatických nákaz se dle různých studií pohybuje v rozmezí 30–50 %.

Source: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2020_4.pdf

Plošné testování nedoporučuje ani Světová zdravotnická organizace (WHO), jelikož plošné testování asymptomatických osob není efektivní, a stejného názoru je Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/jaka-je-imunita-stredoskolskych-studentu-vuci-koronaviru-127893

K přenosu infekce docházelo častěji, pokud infikovaný člen měl klinické příznaky, než u bezpříznakových.

Source: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/jaka-je-imunita-stredoskolskych-studentu-vuci-koronaviru-127893

Recentní studie ale ukazuje, že zatímco u středně těžkých a těžkých forem infekce sérologická pozitivita přetrvává více než 210 dnů, u bezpříznakových forem onemocnění, které jsou nejčastější, protilátky většinou mizí během několika desítek dnů.

Source: https://www.praktickelekarenstvi.cz/incpdfs/lek-202101-0001_10_001.pdf

Proto se u matek bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky doporučuje dodržování základních hygienických pravidel, jako je nošení roušky při kojení či kontaktu s dítětem a mytí rukou.

Source: https://www.actualgyn.com/pdf/en_2021_257.pdf

Collocations

 • asymptomatický průběh
 • asymptomatický jedinec/pacient
 • asymptomatický přenašeč
 • asymptomatická nákaza/infekce

Keyness

 • asymptomatický: 55
 • bezpříznakový: 907
 • bez příznaků: bez příznaků: >1000

Note

Výraz bezpříznakový se objevil v korpusu i ve formě zpodstatnělého přídavného jména (viz sekce Examples výše).

Press

Variants and synonyms

 • bezpříznakový
 • bez příznaků

Description

Většina případů byla však asymptomatická, tedy zcela bez příznaků.

Source: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-koronavirus-imunita-nakaza-vakcina.A210614_112442_domaci_misl

Examples

V tuto dobu může jít o asymptomatický průběh nákazy.

Source: https://www.lidovky.cz/orientace/veda/jak-koronavirus-zabiji-odbornici-vystopovali-prubeh-nakazy-po-celem-tele.A200426_082642_ln_zahranici_ele

Předpovědi počtu nakažených vycházejí ze stochastického SEIR modelu, který jako nezávislé proměnné používá data PAQ a hlášené počty importovaných nákaz, jako závislé proměnné pak počty symptomatických a asymptomatických nakažených a mrtvých.

Source: https://www.idnes.cz/technet/veda/ma-byt-lockdown.A201028_203259_veda_mla

Aerosol s virem ze sebe vypouštějí i bezpříznakoví nakažení lidé například při mluvení nebo dýchání.

Source: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-covid-19-pokuty-opatreni.A210312_205651_domaci_kzem/diskuse

To však vzhledem k tomu, že virus může šířit i jedinec bez příznaků, nelze obvykle předem zjistit.

Source: https://www.idnes.cz/technet/veda/kalkulacka-rizika-nakazy-covid-19-interaktivne.A200906_145347_veda_mla

Collocations

 • asymptomatický + průběh

Keyness

 • asymptomatický: 338
 • bezpříznakový: 108
 • bez příznaků: >1000

Comments

Note

Tento koncept není doložen v korpusu.